05 trường hợp nghỉ hưu trước tuổi vẫn hưởng nguyên lương trong năm 2021

05 trường hợp nghỉ hưu trước tuổi vẫn hưởng nguyên lương

Chính phủ đã ban hành Nghị định 135/2020/NĐ-CP quy định về tuổi nghỉ hưu. Kể từ ngày 01/01/2021, tuổi nghỉ hưu của NLĐ trong điều kiện lao động bình thường là đủ 60 tuổi 03 tháng đối với lao động nam và đủ 55 tuổi 04 tháng đối với lao động nữ. Vậy những trường hợp nghỉ hưu trước tuổi vẫn hưởng nguyên lương trong năm 2021. Mời các bạn tham khảo.

Từ năm 2021, nhiều chính sách về nghỉ hưu trước tuổi sẽ thay đổi so với hiện nay. Theo đó, CBCCVC và người lao động sẽ nghỉ hưu trước tuổi mà vẫn hưởng nguyên lương nếu thuộc 05 trường hợp dưới đây.

Theo quy định tại Điều 7 Nghị định 135/2020/NĐ-CP, từ ngày 01/01/2021, các quy định của chế độ hưu trí gắn với điều kiện về tuổi hưởng lương hưu theo Điều 54, Điều 55, khoản 1 Điều 73 của Luật Bảo hiểm xã hội 2014 được thực hiện theo tuổi nghỉ hưu và điều kiện về tuổi hưởng lương hưu tại Điều 169, khoản 1 Điều 219 Bộ luật Lao động 2019 và quy định tại Nghị định này.

Theo đó, trong năm 2021, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được nghỉ hưu trước tuổi vẫn nhưng hưởng nguyên lương nếu thuộc 05 trường hợp sau:

Thứ nhất: Người lao động có đủ 55 tuổi 03 tháng đối với lao động nam và đủ 50 tuổi 04 tháng đối với lao động nữ (sau năm 2021, mỗi năm tăng thêm 03 tháng đối với lao động nam và 04 tháng đối với lao động nữ) và có đủ 15 năm làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành hoặc có đủ 15 năm làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn bao gồm cả thời gian làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên trước ngày 01/01/2021; (theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 54 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 đã được sửa đổi bởi Điều 219 Bộ luật Lao động 2019 và quy định tại Nghị định 135/2020/NĐ-CP)

Thứ hai: Người lao động có tuổi thấp hơn tối đa 10 tuổi so với 60 tuổi 03 tháng đối với lao động nam và đủ 55 tuổi 04 tháng đối với lao động nữ (sau năm 2021, mỗi năm tăng thêm 03 tháng đối với lao động nam và 04 tháng đối với lao động nữ) và có đủ 15 năm làm công việc khai thác than trong hầm lò; (theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 54 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 đã được sửa đổi bởi Điều 219 Bộ luật Lao động 2019 và quy định tại Nghị định 135/2020/NĐ-CP)

Thứ ba: Người lao động bị nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp trong khi thực hiện nhiệm vụ được giao. (theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 54 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 đã được sửa đổi bởi Điều 219 Bộ luật Lao động 2019 và quy định tại Nghị định 135/2020/NĐ-CP)

Thứ tư: Cán bộ, công chức, viên chức thuộc diện tinh giản biên chế đủ 50 - 55 tuổi đối với nam, đủ 45 - 50 tuổi đối với nữ, có thời gian đóng BHXH đủ 20 năm trở lên, trong đó có đủ 15 năm làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Y tế ban hành hoặc có đủ 15 năm làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên. (Theo khoản 1 và khoản 3 Điều 8 Nghị định 108/2014/NĐ-CP và sẽ áp dụng đến hết ngày 31/12/2021)

Thứ năm: Cán bộ, công chức, viên chức thuộc diện tinh giản biên chế đủ 55 - 60 tuổi đối với nam, đủ 50 - 55 tuổi đối với nữ và có thời gian đóng BHXH đủ 20 năm trở lên. (Theo khoản 1 và khoản 3 Điều 8 Nghị định 108/2014/NĐ-CP và sẽ áp dụng đến hết ngày 31/12/2021)

Như vậy, trong năm 2021, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động nghỉ hưu trước tuổi thuộc 05 trường hợp nêu trên sẽ không bị trừ 2% mức lương hưu do việc nghỉ hưu trước tuổi cho mỗi năm. Tuy nhiên, cần lưu ý, đối với trường hợp cán bộ, công chức, viên chức thuộc diện tinh giản biên chế nghỉ hưu trước tuổi chỉ được hưởng nguyên lương hưu và hưởng các chế độ khác từ ngày 01/01/2021 đến hết ngày 31/12/2021. Do đó, từ năm 2022 trở về sau, sẽ chỉ còn 03 trường hợp nghỉ hưu trước tuổi vẫn hưởng nguyên lương cho đến khi có quy định mới.

....................................................

Trên đây là nội dung chi tiết của bài viết 05 trường hợp nghỉ hưu trước tuổi vẫn hưởng nguyên lương trong năm 2021. Tất cả các tài liệu về Văn bản Giáo dục đào tạo được VnDoc cập nhật và đăng tải thường xuyên. Chi tiết nội dung của các Văn bản, Thông tư mời các bạn cùng theo dõi và tải về sử dụng.

Tài liệu dành cho giáo viên:

Đánh giá bài viết
1 33.467
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Dành cho Giáo Viên Xem thêm