Bài tập Toán lớp 2 -Tìm một số hạng trong một tổng

Bài tập Toán lớp 2 -Tìm một số hạng trong một tổng 

Nhằm giúp các em học sinh lớp 2 có tài liệu ôn tập sau mỗi bài học trên lớp, VnDoc xin giới thiệu bài test Bài tập Toán lớp 2 -Tìm một số hạng trong một tổng. Tham gia làm bài test để vận dụng kiến thức và làm quen với các dạng bài Tìm một số hạng trong một tổng. Chúc các em làm bài tốt! 

 • Câu 1:
  Tìm x, biết: x + 15 = 29
  Trả lời: 
  x = ............
  14
 • Câu 2:
  Tìm x, biết: 4 + x = 14
  Trả lời:
  x = ............
  10
 • Câu 3:
  Một lớp học có 39 học sinh, trong đó có 23 học sinh nữ. Hỏi lớp đó có bao nhiêu học sinh nam?
  Trả lời:
  Số học sinh nam trong lớp là: .................. học sinh.
  16
 • Câu 4:
  Tìm một số hạng biết tổng của số hạng đó và 25 là 39.
  Trả lời:
  Số hạng đó là: ...............
  14
 • Câu 5:
  Vừa cam vừa táo có 45 quả, trong đó có 24 quả cam. Hỏi có bao nhiêu quả táo?
  Trả lời:
  Có ................ quả táo.
  21
 • Câu 6:
  Tìm x, biết 30 + x = 58
  Trả lời: 
  x = ...............
  28
 • Câu 7:
  Tìm "?" biết: 9 + ? = 19
  Trả lời: 
  Số cần điền vào dấu ? là: ................
  10
 • Câu 8:
  Cả hai can có 57 lít dầu, can thứ nhất có 23 lít. Hỏi can thứ hai chứa bao nhiêu lít dầu?
  Trả lời:
  Số lít dầu ở can thứ hai là: ............. lít.
  34 34 lít
 • Câu 9:
  Một trang trại có 54 con gà và vịt. Trong đó có 43 con gà. Hỏi có bao nhiêu con vịt?
  Trả lời: 
  Số con vịt là: ................. con.
  11 11 con
 • Câu 10:
  Tìm x, biết: 14 + x = 49
  Trả lời: 
  x = ..................
  35
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
23 1.182
Sắp xếp theo

Trắc nghiệm Toán 2 KNTT

Xem thêm