Bài tập Toán lớp 2 - Tìm số bị trừ

Bài tập Toán lớp 2 - Tìm số bị trừ 

Bài tập Toán lớp 2 - Tìm số bị trừ là một bài test nhỏ trên trang VnDoc.com nhằm giúp các em học sinh lớp 2 ôn tập và hệ thống lại kiến thức về bài học Tìm số bị trừ, đồng thời rèn luyện kĩ năng vận dụng những kiến thức đó vào thực hành giải bài tập. Hi vọng đây sẽ là một tài liệu bổ ích giúp các em nâng cao hiệu quả học tập. Chúc các em học tốt! 

 • Câu 1:
  Tìm x, biết: x - 7 = 24
  Trả lời: 
  x = ...........
  31
 • Câu 2:
  Tìm số bị trừ biết số trừ là 34 và hiệu là 24.
  Trả lời:
  Số bị trừ là: .............
  58
 • Câu 3:
  Tìm số phù hợp: ? - 34 = 45
  Trả lời:
  Số thích hợp điền vào dấu ? là: .............
  79
 • Câu 4:
  Sau khi cửa hàng bán 35 giỏ hoa thì còn lại 14 giỏ hoa. Hỏi lúc đầu cửa hàng có bao nhiêu giỏ hoa?
  Trả lời:
  Lúc đầu cửa hàng có .............. giỏ hoa.
  49
 • Câu 5:
  Sau khi Lan cho đi 12 quyển truyện thì còn lại 9 quyển truyện. Hỏi lúc đầu Lan có bao nhiêu quyển truyện?
  Trả lời:
  Số quyển truyện Lan có lúc đầu là: ................. quyển.
  21
 • Câu 6:
  Tìm x, biết: x - 25 = 56
  Vậy x = ...............
  81
 • Câu 7:
  Tìm số bị trừ biết số trừ là 48, hiệu là 37.
  Trả lời:
  Số bị trừ là: ................
  85
 • Câu 8:
  Điền số thích hợp vào chỗ chấm: ............... - 34 = 47
  81
 • Câu 9:
  Số điền vào dấu ? là số mấy, biết: ? - 22 = 48
  Trả lời:
  Số cần điền vào dấu ? là: ..............
  70
 • Câu 10:
  Sau khi bán đi 8 con heo, cả đàn còn lại 4 con heo. Hỏi lúc đầu cả đàn có bao nhiêu con heo?
  Trả lời:
  Lúc đầu cả đàn có ............... con heo.
  12
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
17 2.921
Sắp xếp theo

Trắc nghiệm Toán 2 KNTT

Xem thêm