Câu hỏi trắc nghiệm môn Đường lối cách mạng - Phần 8

Trắc nghiệm môn Đường lối cách mạng

Nhằm cung cấp tài liệu luyện thi môn Đường lối cách mạng, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn đề Câu hỏi trắc nghiệm môn Đường lối cách mạng - Phần 8 để làm tài liệu ôn tập. Với 15 câu hỏi trắc nghiệm ngắn, bạn sẽ được củng cố kiến thức môn học hiệu quả.

Câu hỏi trắc nghiệm môn Đường lối cách mạng - Phần 5

Câu hỏi trắc nghiệm môn Đường lối cách mạng - Phần 6

Câu hỏi trắc nghiệm môn Đường lối cách mạng - Phần 7

 • Câu 1:
  Hội nghị quân sự cách mạng Bắc kỳ do ai triệu tập?
 • Câu 2:
  Tổ chức nào triệu tập Đại hội quốc dân họp tại Tân Trào?
 • Câu 3:
  Hội nghị toàn quốc của Đảng Cộng sản Đông Dương họp ở Tân Trào trong thời gian nào?
 • Câu 4:
  Uỷ ban dân tộc giải phóng do ai làm chủ tịch?
 • Câu 5:
  Quốc dân Đại hội Tân trào họp tháng 8-1945 ở huyện nào?
 • Câu 6:
  Quốc dân Đại hội Tân trào tháng 8-1945 đã không quyết định những nội dung nào dưới đây:
 • Câu 7:
  Hội nghị nào đã quyết định phát động toàn dân nổi dậy tổng khởi nghĩa giành chính quyền?
 • Câu 8:
  Nhân dân ta phải tiến hành tổng khởi nghĩa giành chính quyền trước khi quân Đồng minh vào Đông Dương vì:
 • Câu 9:
  Tình hình đất nước ta sau cách mạng tháng Tám năm 1945 được ví như hình ảnh:
 • Câu 10:
  Những khó khăn, thách thức đối với Việt Nam sau cách mạng tháng Tám - 1945:
 • Câu 11:
  Những thuận lợi căn bản của đất nước sau cách mạng tháng Tám - 1945?
 • Câu 12:
  Kẻ thù chính của cách mạng Việt Nam ngay sau Cách mạng 8- 1945?
 • Câu 13:
  Sau ngày tuyên bố độc lập Chính phủ lâm thời đã xác định các nhiệm vụ cấp bách cần giải quyết:
 • Câu 14:
  Chỉ thị kháng chiến kiến quốc ra đời ngày, tháng, năm nào?
 • Câu 15:
  Chỉ thị Kháng chiến kiến quốc của Trung ương Đảng ngày 25/11/1945, xác định nhiệm vụ nào là trung tâm, bao trùm nhất?
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
1 322
Sắp xếp theo

  Trắc nghiệm môn Lịch sử ĐCSVN

  Xem thêm