Câu hỏi trắc nghiệm môn Lịch sử đảng cộng sản Việt Nam - Phần 17

Trắc nghiệm môn Lịch sử đảng

Nhằm cung cấp tài liệu luyện thi môn Lịch sử đảng cộng sản Việt Nam, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn đề Câu hỏi trắc nghiệm môn Lịch sử đảng cộng sản Việt Nam - Phần 17 để làm tài liệu ôn tập. Với 15 câu hỏi trắc nghiệm ngắn, bạn sẽ được củng cố kiến thức môn học hiệu quả.

Câu hỏi trắc nghiệm môn Lịch sử đảng cộng sản Việt Nam - Phần 15

Câu hỏi trắc nghiệm môn Lịch sử đảng cộng sản Việt Nam - Phần 16

Câu hỏi trắc nghiệm môn Lịch sử đảng cộng sản Việt Nam - Phần 18

 • Câu 1.

  Ngày 8 - 5 - 1954, Hội nghị Giơnevơ bàn về chấm dứt cuộc chiến tranh ở Đông Dương khai mạc và kết thúc ngày?

 • Câu 2.

  Hiệp định Giơnevơ về chấm dứt chiến tranh, lập lại hoà bình ở Đông Dương đã quy định:

 • Câu 3.

  Giải pháp ký kết hiệp định Giơnevơ, lập lại hoà bình ở Đông Dương (21 - 7 - 1954) đã thể hiện rằng:

 • Câu 4.

  Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp kéo dài bao nhiêu năm?

 • Câu 5.

  Trong chiến tranh xâm lược Việt Nam (1945 - 1954) quân đội Pháp ở Đông Dương đã mấy lần thay đổi Tổng chỉ huy?

 • Câu 6.

  Trong chiến tranh xâm lược Việt Nam (1945 - 1954) nước Pháp đã phải thay đổi bao nhiêu cao uỷ Pháp ở Đông Dương?

 • Câu 7.

  Quân ta vào tiếp quản Thủ đô Hà Nội ngày nào?

 • Câu 8.

  Nghị quyết về đường lối cách mạng miền Nam được thông qua tại Hội nghị TƯ, Đại hội nào?

 • Câu 9.

  Hội nghị nào của Đảng mở đường cho phong trào "Đồng khởi” ở miền Nam năm 1960?

 • Câu 10.

  Đường lối cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc được thông qua tại đại hội nào?

 • Câu 11.

  Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam ra đời khi nào?

 • Câu 12.

  Quân dân miền Bắc đập tan cuộc tập kích chiến lược bằng B52 của đế quốc Mỹ trong bao nhiêu ngày đêm và từ ngày nào đến này nào?

 • Câu 13.

  Hiệp định Pari về chấm dứt chiến tranh lập lại hoà bình ở Việt Nam được ký khi nào?

 • Câu 14.

  Từ năm 1945 đến nay nhân dân ta đã tham gia bầu cử bao nhiêu khoá Quốc hội?

 • Câu 15.

  Quốc hội khoá mấy đã quyết định đổi tên nước ta thành nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam?

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
1 2.237
Sắp xếp theo

  Trắc nghiệm môn Lịch sử ĐCSVN

  Xem thêm