Câu hỏi trắc nghiệm môn Lịch sử đảng cộng sản Việt Nam - Phần 18

Trắc nghiệm môn Lịch sử đảng

Nhằm cung cấp tài liệu luyện thi môn Lịch sử đảng cộng sản Việt Nam, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn đề Câu hỏi trắc nghiệm môn Lịch sử đảng cộng sản Việt Nam - Phần 18 để làm tài liệu ôn tập. Với 10 câu hỏi trắc nghiệm ngắn, bạn sẽ được củng cố kiến thức môn học hiệu quả.

Câu hỏi trắc nghiệm môn Lịch sử đảng cộng sản Việt Nam - Phần 16

Câu hỏi trắc nghiệm môn Lịch sử đảng cộng sản Việt Nam - Phần 17

Câu hỏi trắc nghiệm môn Lịch sử đảng cộng sản Việt Nam - Phần 19

 • Câu 1.

  Mỹ đã đưa quân viễn chinh Mỹ trực tiếp tham chiến ở Việt Nam khi nào?

 • Câu 2.

  Mỹ đã đưa Ngô Đình Diệm lên làm thủ tướng vào thời gian nào?

 • Câu 3.

  Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi đồng bào và chiến sỹ cả nước: “Trung Nam Bắc đều là bờ cõi của ta, nước ta sẽ nhất định thống nhất, đồng bào cả nước nhất định được giải phóng” vào thời gian nào?

 • Câu 4.

  Hội nghị nào của Ban Chấp hành Trung ương Đảng(khoá II) đã thông qua Nghị quyết về Đường lối cách mạng miền Nam?

 • Câu 5.

  Bản đề cương cách mạng miền Nam do ai chủ trì dự thảo?

 • Câu 6.

  Dự thảo “Đề cương cách mạng miền Nam” được viết vào thời gian nào?

 • Câu 7.

  Mỹ - Diệm đã ra luật 10 - 59 vào thời gian nào?

 • Câu 8.

  Trung ương cục miền Nam được thành lập vào thời gian nào?

 • Câu 9.

  Ai được cử làm Bí thư Trung ương cục miền Nam đầu tiên?

 • Câu 10.

  Trận đọ sức quyết liệt đầu tiên giữa quân và dân ta với quân viễn chinh Mỹ vào thời gian nào?

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
1 2.347
Sắp xếp theo

  Trắc nghiệm môn Lịch sử ĐCSVN

  Xem thêm