Câu hỏi trắc nghiệm môn Lịch sử đảng cộng sản Việt Nam - Phần 19

Trắc nghiệm môn Lịch sử đảng

Nhằm cung cấp tài liệu luyện thi môn Lịch sử đảng cộng sản Việt Nam, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn đề Câu hỏi trắc nghiệm môn Lịch sử đảng cộng sản Việt Nam - Phần 19 để làm tài liệu ôn tập. Với 10 câu hỏi trắc nghiệm ngắn, bạn sẽ được củng cố kiến thức môn học hiệu quả.

Câu hỏi trắc nghiệm môn Lịch sử đảng cộng sản Việt Nam - Phần 17

Câu hỏi trắc nghiệm môn Lịch sử đảng cộng sản Việt Nam - Phần 18

Câu hỏi trắc nghiệm môn Lịch sử đảng cộng sản Việt Nam - Phần 20

 • Câu 1.

  Chiến thắng Vạn Tường (Quảng Ngãi) vào thời gian nào?

 • Câu 2.

  Có bao nhiêu người Mỹ đã tự thiêu để phản đối chiến tranh của Mỹ ở Việt Nam?

 • Câu 3.

  Thời kỳ Mỹ thực hiện chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” của Kennơđi (1961 - 1964), chính quyền Sài Gòn bị Mỹ thay đổi mấy lần?

 • Câu 4.

  Trong cuộc chiến tranh Việt Nam, chính phủ Mỹ đã phải thay bao nhiêu Tổng tư lệnh quân viễn chinh Mỹ ở Việt Nam?

 • Câu 5.

  Chiến lược Chiến tranh đơn phương của đế quốc Mỹ ở miền Nam diễn ra trong giai đoạn nào?

 • Câu 6.

  Trong chiến tranh ở Việt Nam, Mỹ đã sử dụng mấy chiến lược chiến tranh?

 • Câu 7.

  Câu nói: “Tất cả chúng ta hãy đoàn kết nhất trí triệu người như một, quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược...” là của ai?

 • Câu 8.

  Chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” của Mỹ tiến hành ở miền Nam Việt Nam gồm mấy bước?

 • Câu 9.

  Câu nói: “Miền Nam là máu của máu Việt Nam, là thịt của thịt Việt Nam. Sông có thể cạn, núi có thể mòn song chân lý đó không bao giờ thay đổi” là của ai?

 • Câu 10.

  Câu nói: "Chiến tranh có thể kéo dài năm năm, 10 năm, 20 năm hoặc lâu hơn nữa. Hà Nội, Hải phòng và một số thành phố, xí nghiệp có thể bị tàn phá, song nhân dân Việt Nam quyết không sợ! Không có gì quý hơn độc lập, tự do. đến ngày thắng lợi nhân dân ta sẽ xây dựng lại đất nước ta đàng hoàng hơn, to đẹp hơn!” của Chủ tịch Hồ Chí Minh viết thời gian nào, trong tác phẩm nào?.

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
1 2.048
Sắp xếp theo

  Trắc nghiệm môn Lịch sử ĐCSVN

  Xem thêm