Câu hỏi trắc nghiệm môn Lịch sử đảng cộng sản Việt Nam - Phần 20

Trắc nghiệm môn Lịch sử đảng

Nhằm cung cấp tài liệu luyện thi môn Lịch sử đảng cộng sản Việt Nam, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn đề Câu hỏi trắc nghiệm môn Lịch sử đảng cộng sản Việt Nam - Phần 20 để làm tài liệu ôn tập. Với 10 câu hỏi trắc nghiệm ngắn, bạn sẽ được củng cố kiến thức môn học hiệu quả.

Câu hỏi trắc nghiệm môn Lịch sử đảng cộng sản Việt Nam - Phần 18

Câu hỏi trắc nghiệm môn Lịch sử đảng cộng sản Việt Nam - Phần 19

Câu hỏi trắc nghiệm môn Lịch sử đảng cộng sản Việt Nam - Phần 21

 • Câu 1.

  Hội nghị nào của Đảng đã quyết định mở cuộc Tổng tấn công và nổi dậy Mậu Thân 1968?

 • Câu 2.

  Đế quốc Mỹ phải chấp nhận cuộc đàm phán với Chính phủ nước Việt Nam dân chủ cộng hoà ở Pari vào thời gian nào?

 • Câu 3.

  Mỹ tiến hành cuộc đảo chính ở Campuchia vào thời gian nào?

 • Câu 4.

  Cuộc hành quân “Lam Sơn 719” của Mỹ - Nguỵ bị đánh bại vào thời gian nào?

 • Câu 5.

  Hội nghị nào của Đảng quyết định mở cuộc Tổng tấn công và nổi dậy giải phòng Sài Gòn trước tháng 5 - 1975?

 • Câu 6.

  Hội nghị nào của BCH Trung ương Đảng đề ra chủ trương hoàn thành thống nhất nước nhà về mặt nhà nước, đưa cả nước tiến lên chủ nghĩa xã hội?

 • Câu 7.

  Bộ Chính trị đã ra chỉ thị về việc lãnh đạo tổng tuyển cử trong cả nước vào ngày nào?

 • Câu 8.

  Hội nghị hiệp thương chính trị giữa đoàn đại biểu miền Bắc và đoàn đại biểu miền Nam đã họp ở đâu?

 • Câu 9.

  Kỳ họp thứ nhất của Quốc hội nước Việt Nam thống nhất (Quốc hội khoá VI) được tổ chức trong thời gian nào?

 • Câu 10.

  Kế hoạch 5 năm lần thứ II (1976 - 1980) do đại hội IV thông qua đã đề ra bao nhiêu mục tiêu được xem là cơ bản, vừa là cấp bách?

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
4 2.689
Sắp xếp theo

  Trắc nghiệm môn Lịch sử ĐCSVN

  Xem thêm