Câu trắc nghiệm môn Thị trường chứng khoán - Phần 2

Trắc nghiệm môn Thị trường chứng khoán

Nhằm cung cấp tài liệu luyện thi môn Thị trường chứng khoán, VnDoc.com xin giới thiệu tới các bạn đề Trắc nghiệm môn Thị trường chứng khoán - Phần 2 để làm tài liệu ôn tập. Với 20 câu hỏi trắc nghiệm ngắn, bạn sẽ được củng cố kiến thức môn học hiệu quả.

Câu trắc nghiệm môn Thị trường chứng khoán - Phần 1

 • Câu 1:

  Thị trường vốn là thị trường giao dịch...

 • Câu 2:

  Thị trường chứng khoán là một bộ phận của:

 • Câu 3:

  Thặng dư vốn phát sinh khi:

 • Câu 4:

  Công ty cổ phần bắt buộc phải có

 • Câu 5:

  Quỹ đầu tư chứng khoán dạng mở là quỹ:

 • Câu 6:

  Quỹ đầu tư chứng khoán dạng đóng là quỹ:

 • Câu 7:

  Mục đích phân biệt phát hành riêng lẻ và phát hành ra công chúng là:

 • Câu 8:

  Năm N, Công ty ABC có thu nhập ròng là 800 triệu đồng, số cổ phiếu đã phát hành là 600.000 cổ phiếu, cổ phiếu quỹ là 40.000, không có cổ phiếu ưu đãi. Hội đồng quản trị quyết định trả 560 triệu cổ tức. Như vậy mỗi cổ phiếu được trả cổ tức là:

 • Câu 9:

  Trong trường hợp phá sản, giải thể doanh nghiệp, các cổ đông sẽ:

 • Câu 10:

  Khi phá sản, giải thể công ty, người nắm giữ trái phiếu sẽ được hoàn trả:

 • Câu 11:

  Một trong những điều kiện phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng ở Việt Nam là:

 • Câu 12:

  Tỷ lệ nắm giữ tối đa của nhà đầu tư nước ngoài đối với cổ phiếu của một tổ chức niêm yết được quy định theo pháp luật Việt Nam là:

 • Câu 13:

  Một trong những điều kiện để niêm yết trái phiếu doanh nghiệp là:

 • Câu 14:

  Quỹ đầu tư chứng khoán theo quy định của Việt Nam là quỹ:

 • Câu 15:

  Tổ chức phát hành phải hoàn thành việc phân phối cổ phiếu trong vòng:

 • Câu 16:

  Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Ban kiểm soát của Công ty niêm yết phải nắm giữ.

 • Câu 17:

  Tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết công bố báo cáo tài chính năm trên:

 • Câu 18:

  Tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết phải công bố thông tin bất thường trong thời gian:

 • Câu 19:

  Người hành nghề kinh doanh chứng khoán được:

 • Câu 20:

  Giao dịch theo phương pháp khớp lệnh ở Việt Nam quy định đơn vị yết giá đối với những cổ phiếu có mức giá dưới 50.000 đồng là

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
1 64
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Luyện thi trực tuyến Xem thêm