Câu trắc nghiệm môn Thị trường chứng khoán - Phần 3

Trắc nghiệm môn Thị trường chứng khoán

Nhằm cung cấp tài liệu luyện thi môn Thị trường chứng khoán, VnDoc.com xin giới thiệu tới các bạn đề Trắc nghiệm môn Thị trường chứng khoán - Phần 3 để làm tài liệu ôn tập. Với 20 câu hỏi trắc nghiệm ngắn, bạn sẽ được củng cố kiến thức môn học hiệu quả.

Câu trắc nghiệm môn Thị trường chứng khoán - Phần 1

Câu trắc nghiệm môn Thị trường chứng khoán - Phần 2

 • Câu 1:

  Doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa thực hiện bán đấu giá cổ phiếu lần đầu ra công chúng bắt buộc phải thực hiện đấu giá qua trung tâm giao dịch chứng khoán nếu khối lượng cổ phần bán ra công chúng có giá trị:

 • Câu 2:

  Khi nhà đầu tư mua cổ phần qua đấu giá tại Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, nhà đầu tư phải đặt cọc:

 • Câu 3:

  Khi thực hiện bán cổ phần của doanh nghiệp nhà nước, cổ đông chiến lược được phép mua:

 • Câu 4:

  Biên độ dao động giá trên thị trường chứng khoán Việt Nam do:

 • Câu 5:

  Đối tượng công bố thông tin thị trường chứng khoán gồm:

 • Câu 6:

  Tại một thời điểm nhất định, nếu tất cả các trái phiếu có thể chuyển đổi đều được trái chủ đổi thành cổ phiếu phổ thông thì:

 • Câu 7:

  Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Ban kiểm soát của công ty niêm yết phải nắm giữ:

 • Câu 8:

  Việc phân phối cổ phiếu niêm yết phải:

 • Câu 9:

  Thị trường tài chính là nơi huy động vốn:

 • Câu 10:

  Nhà đầu tư đặt lệnh mua bán chứng khoán niêm yết tại:

 • Câu 11:

  Hình thức bảo lãnh phát hành trong đó đợt phát hành sẽ bị hủy bỏ nếu toàn bộ chứng khoán không bán được hết, gọi là:

 • Câu 12:

  Trong các nhận định sau đây, nhận định nào sai về thị trường chứng khoán thứ cấp.

 • Câu 13:

  Cổ đông sở hữu cổ phiếu ưu đãi cổ tức ở Việt Nam có quyền:
  I. Nhận cổ tức với mức ưu đãi.
  II. Tham dự và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
  III. Khi công ty giải thể, được nhận lại một phần tài sản tương ứng với số cổ phần góp vào công ty.
  IV. Được nhận cổ tức ưu đãi như lãi suất trái phiếu kể cả khi công ty làm ăn thua lỗ.

 • Câu 14:

  Công ty XYZ có 10.000 cổ phiếu đang lưu hành và tuyên bố trả cổ tức bằng cổ phiếu với mức 30%. Khách hàng của bạn có 100 cổ phiếu XYZ. Sau khi nhận cổ tức bằng cổ phiếu, tỷ lệ sở hữu cổ phần của ông ta trong công ty XYZ là bao nhiêu?

 • Câu 15:

  Việc đăng ký lưu ký chứng khoán tại TTGDCK được thực hiện bởi:

 • Câu 16:

  Công ty SAM được phép phát hành 7.000.000 cổ phiếu theo Điều lệ công ty. Công ty phát hành được 6.00 cổ phiếu, trong đó có 1.000.000 cổ phiếu ngân quỹ. Vậy Công ty SAM có bao nhiêu cổ phiếu đang lưu hành?
  a. 7.000.000 cổ phiếu
  b. 6.000.000 cổ phiếu
  c. 5.000.000 cổ phiếu
  d. 4.000.000 cổ phiếu
  e. 3.000.000 cổ phiếu
  c. Tiêu chuẩn giao dịch;
  d. Cơ chế xác lập giá;
  Phương án:

 • Câu 17:

  Để giao dịch chưng khoán niêm yết tại Trung tâm giao dịch chứng khoán cần phải có các bước:
  I. Trung tâm giao dịch chứng khoán thực hện ghép lệnh và thông báo kết quả giao dịch cho công ty chứng khoán.
  II. Nhà đầu tư mở tài khoản, đặt lệnh mua bán chứng khoán.
  III. Công ty chứng khoán nhập lệnh vào hệ thống giao dịch của Trung tâm.
  IV. Nhà đầu tư nhận được chứng khoán (nếu là người mua) hoặc tiền (nếu là người bán) trên tài khoản của mình tại Công ty chứng khoán sau 3 ngày làm việc kể từ ngày mua bán.
  V. Công ty chứng khoán thông báo kết quả giao dịch cho nhà đầu tư.
  Anh (chị) hãy chỉ ra trình tự các bước giao dịch chứng khoán theo các phương án sau:

 • Câu 18:

  Số lệnh của cổ phiếu XXX với giá đóng cửa trước đó là 30,5 như sau:

  Mua

  Giá

  Bán

  1.100 (H)

  30,9

  200 (B)

  500 (A)

  30,8

  -

  300 (C)

  30,6

  500 (I)

  -

  30,5

  1000 (E)

  600 (D)

  30,4

  700 (F)

  500 (G)

  30,3

  -

   

  ATO

  500 (J)

   Hãy xác định giá và khối lượng giao dịch: 

  30,4
 • Câu 19:

  Giả sử giá đóng cửa của chứng khoán A trong phiên giao dịch trước là 10200 đồng, đơn vị yết giá là 100 đồng, biên độ dao động giá là 22%. Các mức giá mà nhà đầu tư có thể đặt lệnh trong phiên giao dịch tới là:

 • Câu 20:

  Phiến đóng cửa tuần n của thị trường chứng khoán Việt Nam, VN.Index là 237,78 điểm, tăng 2,64 điểm so với phiến đóng của tuần n-1, tức là mức tăng tương đương với:

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
1 39
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Luyện thi trực tuyến Xem thêm