Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 2 năm 2019 - 2020 - Đề 6

Đề kiểm tra giữa học kì 2 môn Toán lớp 2

Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 2 năm 2019 - 2020 - Đề 6 là đề thi trực tuyến nằm trong bộ đề thi giữa kì 2 lớp 2 với dạng bài tập trắc nghiệm và tự luận có đáp án, giúp các em học sinh ôn tập và củng cố kiến thức môn Toán lớp 2, được học trong giữa học kì 2 lớp 2.

Bộ đề thi giữa học kì 2 lớp 2 là tài liệu ôn thi trực tuyến trên VnDoc.com giúp các em học sinh lớp 2 ôn tập để chuẩn bị cho kì thi giữa kì sắp tới. Thông qua kênh học tập trực tuyến này, phụ huynh cũng dễ dàng hướng dẫn các con mình làm bài. Phần đáp án có hướng dẫn giải giúp các con hiểu cách làm hơn.

Tải toàn bộ đề và đáp án tại đây: Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 2 năm 2019 - 2020 - Đề 6

Tham khảo thêm:

 • I. Phần trắc nghiệm
 • Câu 1: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

  Viết tổng sau dưới dạng tích 3 + 3

 • Câu 2: Độ dài đường gấp khúc MNPQ là:

  Đề kiểm tra giữa học kì 2 môn Toán lớp 2

 • Câu 3: Chu vi hình tứ giác ABCD là:

  Đề kiểm tra giữa học kì 2 môn Toán lớp 2

 • Câu 4:
 • a/ Phép chia 27 : 3 = 9. Số chia là
 • b/ Hình nào đã khoanh vào 1/3 số vòng tròn

  Đề kiểm tra giữa học kì 2 môn Toán lớp 2

 • c/ 15 + 15 + 15 = ?
 • Câu 5: Số cần điền vào chỗ chấm là:

  5cm + 17cm – 19cm = ……………

 • Câu 6: Chọn giá trị của X trong các số sau

  Đề kiểm tra giữa học kì 2 môn Toán lớp 2

 • Câu 7:

  Đề kiểm tra giữa học kì 2 môn Toán lớp 2

 • a/ Hình ABCD là hình………
  bình hành chữ nhật
 • b/ Hình AMD là hình ..................
  tam giác
 • Câu 8: Điền số.
 • 2dm 5cm = …………cm
  25
 • 32cm = ……..dm……….cm
  Ví dụ cách điền như sau: 5dm 3cm
  3dm 2cm
 • Câu 9:

  Trong lớp có 35 học sinh, cứ 5 học sinh ngồi chung một bàn. Hỏi cần bao nhiêu bàn?
  Trả lời:
  Số bàn lớp đó cần là: ......... bàn

  7
  Số bàn lớp đó cần là: 35 : 5 = 7 (bàn)
  Đáp số: 7 bàn
 • Câu 10: Tìm Y:

  4 x Y = 15 - 3
  Y = .........

  Điền kết quả cuối cùng của Y
  3
  4 x Y = 15 - 3
  4 x Y = 12
  Y = 12 : 4
  Y = 3
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
6 683
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi giữa kì 2 lớp 2 Xem thêm