Đề thi học kì 2 lớp 1 môn Tiếng Anh có file nghe năm học 2018 - 2019 số 2

Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 1

Đề thi học kì 2 lớp 1 môn Tiếng Anh có file nghe năm học 2018 - 2019 số 2 nằm trong bộ đề thi học kì 2 lớp 1 năm học 2018 - 2019 do VnDoc.com đăng tải. Đề kiểm tra Tiếng Anh học kỳ 2 gồm nhiều dạng bài tập Tiếng Anh hay, sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích cho các thầy cô ra đề cũng như cho các em học sinh ôn tập làm bài.

Các bạn có thể tải toàn bộ nội dung đề thi, đáp án và file nghe mp3 tại đây: Đề thi học kì 2 lớp 1 môn Tiếng Anh có file nghe năm học 2018 - 2019 số 2.

 • I. Matching.

  Đề thi học kì 2 lớp 1 môn Tiếng Anh

 • 1.
  B
 • 2.
  A
 • 3.
  H
 • 4.
  C
 • 5.
  D
 • 6.
  F
 • 7.
  G
 • 8.
  E
 • II. Circle the correct answer. Khoanh vào câu trả lời đúng nhất a hoặc b

  Đề thi học kì 2 lớp 1 môn Tiếng Anh

 • 1.
 • 2.
 • 3.
 • 4.
 • 5.
 • III. Fill in the gaps: Điền vào chỗ trống

  Đề thi học kì 2 lớp 1 môn Tiếng Anh

 • b.
  picture
 • c.
  window
 • d.
  water
 • IV. Sắp xếp những chữ cái sau thành từ có nghĩa

  Đề thi học kì 2 lớp 1 môn Tiếng Anh

 • 1.
  bus
 • 2.
  bike
 • 3.
  kite
 • 4.
  sun
 • 5.
  struck
 • V. Listen and tick V or cross X (nghe và đánh V hoặc X)


  Đề thi học kì 2 lớp 1 môn Tiếng Anh

 • 1.
 • 2.
 • 3.
 • 4.
 • 5.
 • VI. Listen and tick (Nghe và tick)


  Đề thi học kì 2 lớp 1 môn Tiếng Anh

 • 1.
  a
 • 2.
  b
 • 3.
  a
 • VII. Listen and number (There is an example)


  Đề thi học kì 2 lớp 1 môn Tiếng Anh có file nghe năm học 2018 - 2019 số 2

 • 1.
  E
 • 1.
  E
 • 2.
  B
 • 3.
  F
 • 4.
  C
 • 5.
  D
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
1 570
Sắp xếp theo

  Đề thi học kì 2 lớp 1

  Xem thêm