Đề thi học kì 2 môn Sinh học lớp 9 trường THCS số 2 Trà Phong, Tây Trà năm 2013 - 2014

Đề thi học kì 2 môn Sinh học lớp 9

VnDoc xin giới thiệu tới các bạn Đề thi học kì 2 môn Sinh học lớp 9 trường THCS số 2 Trà Phong, Tây Trà năm 2013 - 2014 vừa được bổ sung vào hệ thống bài thi trắc nghiệm kì 2, với những câu hỏi trắc nghiệm kết hợp cùng bài tập tự luận bao quát lượng kiến thức quan trọng đã học.

Đề thi giữa học kì 2 môn Sinh học lớp 9 trường THCS Đồng Lộc, Hà Tĩnh năm học 2016 - 2017

Đề kiểm tra học kì 2 môn Sinh học lớp 9 năm học 2014-2015 tỉnh An Giang

 • 1

  Một hệ sinh thái hoàn chỉnh gồm mấy thành phần chủ yếu?

 • 2

  Kiểu gen nào trong các kiểu gen sau đây thuộc thể đồng hợp:

 • 3

  Quần thể sinh vật bao gồm mấy nhóm tuổi?

 • 4

  Quần thể người có mấy dạng tháp tuổi?

 • 5

  Em hãy chọn những từ ngữ sau đây để điền vào chỗ trống cho thích hợp: (Nhiệt độ, Quần thể, Con người, Dân số).

  a. Tăng............... là kết quả số người sinh ra nhiều hơn số người tử vong.

  b. Nhiều hoạt động của.................... gây hậu quả xấu đối với môi trường.

  c. .................... sinh vật bao gồm các cá thể cùng loài, cùng sống trong một khu vực nhất định.

  d. .................... của môi trường có ảnh hưởng tới hình thái, hoạt động sinh lí của sinh vật.

 • a
  dân số
 • b
  con người
 • c
  quần thể
 • d
  nhiệt độ
 • 6

  Hãy nối cột A và cột B sao cho phù hợp:

  Cột A  Cột B Kết quả
  1. Quần thể  a. tập hợp nhiều loài sinh vật thuộc nhiều loài khác nhau  1.............
  2. Quần xã  b. là tập hợp những cá thể cùng loài sống trong khoảng thời gian nhất định  2.............
  3. Môi trường sống sinh vật  c. là giới hạn chịu đựng của cá thể sinh vật đối với một nhân tố sinh thái  3.............
  4. Giới hạn sinh thái  d. gồm tất cả những gì bao quanh sinh vật  4.............

  Gợi ý: 1 - ...; 2 - ...; ...
  1 - b; 2 - a; 3 - d; 4 - c
 • 7
  Thế nào là một hệ sinh thái? Cho ví dụ?
  Hệ sinh thái bao gồm quần xã sinh vật và môi trường sống của quần xã. Hệ sinh thái là một hệ thống hoàn chỉnh và tương đối ổn định.
  Ví dụ: Trong một khu rừng có nhiều cây cối lớn nhỏ khác nhau.
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
1 109
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 2 lớp 9 Xem thêm