Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 5 năm học 2019 - 2020 - Đề số 1

Đề thi trực tuyến học kì 2 môn Toán lớp 5 năm 2019 - 2020

Nhằm mang đến cho các em học sinh tài liệu luyện thi học kì 2 môn Toán lớp 5, VnDoc biên soạn Bộ đề thi học kì 2 lớp 5 dưới dạng trực tuyến cho các em học sinh trực tiếp làm bài và biết được kết quả ngay khi làm xong. Đề kiểm tra Toán 5 học kì 2 bao gồm 2 phần: trắc nghiệm và tự luận, được biên soạn sát với đề thi thực giúp các em học sinh ôn luyện hiệu quả và đạt điểm cao trong các bài thi học kì sắp tới của mình.

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 5 năm học 2019 - 2020 - Đề số 1 nằm trong bộ đề thi học kì 2 lớp 5 online với đầy đủ các môn cho các em tham khảo và luyện tập. Đề thi được để dạng trực tuyến giúp các em trực tiếp làm bài và kiểm tra kết quả của mình ngay sau khi làm xong. Đề có hướng dẫn giải chi tiết giúp các em hiểu cách làm hơn.

Tải toàn bộ đề và đáp án tại đây: Đề thi toán lớp 5 học kì 2 năm học 2019 - 2020

 • Câu 1: Giá trị của chữ số 7 trong số 6,715 là:
 • Câu 2: Kết quả của phép tính 6,72 x 1,3 là:
 • Câu 3: Tỉ số phần trăm của 12 và 60 là:
 • Câu 4: Số thích hợp để điền vào chô chấm 9 tạ 15kg = ... tạ là:
 • Câu 5: Một khối hình lập phương có thể tích là 8cm³. Độ dài cạnh của khối lập phương là:
 • II. Phần tự luận
 • Bài 1: Đặt rồi tính
 • a, 78,51 + 47,56 =
  126,07
 • b, 96,28 - 59,2 =
  37,08
 • c, 62,23 x 3,4 =
  211,582
 • d, 146,64 : 9,4 =
  15,6
 • Bài 2: Tìm x, biết:
 • a, x + 62,47 = 100,16
  x = .........
  Chỉ điền kết quả cuối cùng của x
  37,69
  x + 62,47 = 100,16
  x = 100,16 - 62,47
  x = 37,69
 • b, x : 1,2 = 98,27 - 86,65
  x =
  13,944
  x : 1,2 = 98,27 - 86,65
  x : 1,2 = 98,27 - 86,65
  x : 1,2 = 11.62
  x = 13,944
 • Bài 3:
  Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài 18m. Chiều rộng bằng 1/3 chiều dài. Trên mảnh vườn đó người ta lấy ra 27m² để trồng hoa, diện tích đất còn lại để trồng táo. Hỏi diện tích trồng táo chiếm bao nhiêu phần trăm diện tích mảnh vườn?
  Trả lời:
  Diện tích trồng táo chiếm ........% diện tích mảnh vườn.
  75

  Chiều rộng của mảnh vườn hình chữ nhật là:

  18 : 3 = 6 (m)

  Diện tích của mảnh vườn hình chữ nhật là:

  18 x 6 = 108 (m²)

  Diện tích để trồng táo là:

  108 - 27 = 81 (m²)

  Tỉ số phần trăm giữa diện tích trồng táo và diện tích của mảnh vườn là:

  81 : 108 x 100 = 75%

  Đáp số: 75%

 • Bài 4: Tính bằng cách thuận tiện:
 • a, 8,24 x 42,16 + 8,24 x 57,84 =
  Điền kết quả cuối cùng
  824
  a, 8,24 x 42,16 + 8,24 x 57,84 = 8,24 x (42,16 + 57,84) = 8,24 x 100 = 824
 • b, 6,3 : 0,5 + 6,3 x 8 =
  63
  b, 6,3 : 0,5 + 6,3 x 8 = 6,3 x 2 + 6,3 x 8 = 6,3 x (2 + 8) = 6,3 x 10 = 63
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
9 1.418
Sắp xếp theo

Luyện thi học kì 2 lớp 5

Xem thêm