Đề thi Violympic Toán lớp 6 vòng 14 năm 2015 - 2016

Đề thi giải Toán qua mạng lớp 6 có đáp án

Vòng 14 của Cuộc thi giải Toán trên mạng năm 2015 - 2016 đã bắt đầu mở ngày 19/02/2016. Mời các bạn học sinh lớp 6 tham gia làm bài test Đề thi Violympic Toán lớp 6 vòng 14 năm 2015 - 2016 trên trang VnDoc.com để thử tài với vòng thi này, đồng thời ôn tập và rèn luyện cho vòng thi tiếp theo. Chúc các bạn thi tốt!

 • Bài 1: Điền số thích hợp vào chỗ chấm:
  Câu 1.1:
  Tính: 2155 - (174 + 2155) + (-68 + 174) = ...........
  -68
 • Câu 1.2:
  Tính tổng của tất cả các số nguyên thỏa mãn: -5 < x ≤ 6
  Trả lời:
  Tổng là: ..........
  11
 • Câu 1.3:
  Số nguyên bé nhất trong các số: 3; -5; 6; -12; -9; 0 là: .............
  -12
 • Câu 1.4:
  Tính: 666 - (-111) - (-333) + 50 = ............
  1160
 • Câu 1.5:
  Tính giá trị biểu thức: A = (139139.133 - 133133.139) : (2 + 4 + 6 + ..... + 2002) = ..........
  0
 • Câu 1.6:
  Tích của 4 số tự nhiên liên tiếp là 93024. Số lớn nhất trong 4 số đó là: ........
  19
 • Câu 1.7:
  Cần dùng tất cả bao nhiêu chữ số để đánh số trang của quyển sách toán 6 tập I dày 152 trang? (Bắt đầu từ trang số 1)
  Trả lời:
  Số chữ số cần dùng là: ............
  348
 • Câu 1.8:
  Số tự nhiên n lớn nhất để n + 28 chia hết cho n + 4 là: n = ...........
  20
 • Câu 1.9:
  Cho A = 4 + 2+ 2+ 2+ ..... + 220 = 2n. Khi đó n = ...........
  21
 • Câu 1.10:
  Cho 2006 đường thẳng trong đó bất kì 2 đường thẳng nào cũng cắt nhau. Không có 3 đường thẳng nào đồng quy. Tính số giao điểm của chúng.
  Trả lời:
  Số giao điểm là: ...........
  2011015
 • Bài 2: Vượt chướng ngại vật
  Câu 2.1:
  Tìm tổng của tất cả các số nguyên x thỏa mãn: -2016 ≤ x ≤  2016
  Trả lời:
  Tổng là: .........
  0
 • Câu 2.2:
  Có tất cả bao nhiêu số có 3 chữ số chia hết cho cả 2 và 5?
  Trả lời:
  Số số thỏa mãn là: ...........
  90
 • Câu 2.3:
  Tìm x thỏa mãn: 720 : (x - 17) = 12
  Trả lời: x = ...........
  77
 • Câu 2.4:
  Tìm x, y để số tự nhiên 30xy chia hết cho cả 2 và 9 và chia 5 dư 2.
  Trả lời:
  x = ......; y = .......
  Nhập x, y lần lượt vào ô đáp án; cách nhau bởi dấu ";"
  4; 2
 • Câu 2.5:
  Tìm số tự nhiên nhỏ nhất; biết rằng khi chia số này cho 29 dư 5 và chia cho 31 dư 28.
  Trả lời:
  Số đó là: ...........
  121
 • Bài 3: Tìm cặp bằng nhau

  Trả lời:
  Các cặp giá trị bằng nhau là: 
  (1) = .......; (2) = .......; (3) = .......; (4) = .......; (5) = .......; (6) = .......; (7) = ......; (8) = .......; (10) = ......; (13) = ......
  (1) = (20); (2) = (16); (3) = (14); (4) = (9); (5) = (18); (6) = (11); (7) = (12); (8) = (17); (10) = (15); (13) = (19) (20): (16); (14); (9); (18); (11); (12); (17); (15); (19)
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
69 3.609
Sắp xếp theo

  Luyện thi trực tuyến

  Xem thêm