Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 5 vòng 9 năm 2014 - 2015

Đề thi giải Toán Tiếng Anh trên mạng lớp 5 có đáp án

Để ôn tập và rèn luyện cho các vòng thi tiếp theo của Cuộc thi giải Toán Tiếng Anh qua mạng năm 2015 - 2016 mời quý thầy cô và các em học sinh lớp 5 tham khảo bài test Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 5 vòng 9 năm 2014 - 2015 trên trang VnDoc.com. Cố gắng trau dồi vốn từ vựng tiếng Anh và kỹ năng giải toán để có thể dễ dàng chinh phục những câu hỏi toán hóc búa dưới dạng tiếng Anh nhé!

Tham khảo thêm các đề thi tương tự:

Bạn cần đăng ký tài khoản VnDoc Pro để làm bài trắc nghiệm này! Tìm hiểu thêm
 • Exam number 1: Choose the most suitable answer in 4 available answers. (Cóc vàng tài ba)
  Question 1:
  Choose the calculation that has the greatest result.
 • Question 2:
  Peter counts his heart rate. He counts 8 beats per 6 seconds on average. How many beats per minute does Peter count?
  Answer: Peter counts ........... beats per minute.
  Peter đếm nhịp tim của mình. Cậu ấy đếm được trung bình 8 nhịp trong 6 giây. Hỏi Peter đếm được bao nhiêu nhịp tim mỗi phút?
 • Question 3:
  Which fraction is equal to 17,5%?
 • Question 4:
  Mia wants to buy apple. Which is the best buy?
  Mia muốn mua táo. Cách mua nào là tốt nhất?
 • Question 5:
  The product: 20 x 21 x 22 x ..... x 40 has ....... digit 0.
 • Question 6:
  Which shape is colored more than 50% in green?
  Hình nào được tô màu xanh hơn 50%?
 • Question 7:
  If number A is increased by 60% then it will equal number B. How much percentage will B be decreased by to equal A?
  Nếu số A tăng lên 60% thì nó sẽ bằng số B. Hỏi B giảm bao nhiêu % để bằng A?
 • Question 8:
  Find the smallest number that is 7 times the sum of its digits?
  Answer: This number is ..............
  Tìm số nhỏ nhất mà số đó gấp 7 lần tổng của các chữ số của nó.
 • Question 9:
  Calculate: 
  Choose the correct answer:
 • Question 10:
  How many fractions equal 1/5 and have denominators of 2 - digit numbers?
  Có bao nhiêu phân số bằng 1/5 và có mẫu số là số có hai chữ số.
 • Exam number 2: Your car has to pass 5 obstacles to finish. In order to overcom each obstacle, you have to answer correctly one of three problems in that obstacle. (Vượt chướng ngại vật)
  Question 1:
  If  and n is a natural number then n = ...........
  25
 • Question 2:
  The perimeter of the shape is ....... cm.
  80
  Tính chu vi của hình trên.
 • Question 3:
  Find X if X x 8,6 - 5,2 x X - 11,06 = 5,94
  Answer: X = ...........
  5
 • Question 4:
  Calculate: 5,5 x (3,5 - 1,5) + 1,5 = ..............
  Write decimal in the simplest form.
  12,5
 • Question 5:
  Calculate: 
  4
 • Exam number 3: Find the blank with the suitable number (Note: write decimal number with the comma" between number part and fraction part. Ex: 0,5)
  Question 1: 
  5,136m= ............ cm3.
  5136000
 • Question 2:
  47/250 dm= ............. cm3.
  188
 • Question 3:
  The perimeter of a circle is 15,7dm. Its area is ....... cm2.
  1962,5
  Chu vi của một hình tròn là 15,7dm. Diện tích của nó là: .......cm2.
 • Question 4:
  Jane bought a couch. A couch costs 950 dollars. She received a 30% discount. How much of a discount did she get?
  Answer: She got ............. dollars discount.
  285
  Jane mua một chiếc ghế dài. Giá một chiếc ghế là 950 đô la. Cô ấy được giảm giá 30%. Hỏi cô ấy đã được giảm giá bao nhiêu?
 • Question 5:
  The ratio of the number of girls to the number of boys in a classroom is 5 : 4. When 10 girls left the classroom, the ratio of the number of boys to the number of girls became 4 : 3. How many students were in the classroom at first?
  Answer:
  There were ......... students in the classroom at first.
  45
  Tỉ số giữa số nữ và số nam trong một lớp học là 5 : 4. Khi chuyển đi 10 bạn nữ trong lớp thì tỉ số giữa số nam và số nữ là 4 : 3. Hỏi lúc đầu lớp đó có bao nhiêu học sinh?
 • Question 6:
  The area of a rectangle is 50m2. If it's length is increased by 10% and it's width is decreased by 20% then the area of new rectangle is ...............m2.
  44
  Diện tích của một hình chữ nhật là 50mm2. Nếu tăng chiều dài của nó lên 10% và giảm chiều rộng đi 20% thì diện tích của hình chữ nhật mới là: .............. m2.
 • Question 7:
  An aquarium is 8dm deep, 12dm long and 0,3m wide. What is the volume of the aquarium in cubic centimeter?
  Answer: The volume of the aquarium is ...................cm3.
  288000
  Một bể nước sâu 8dm, dài 12dm và rộng 0,3m. Thể tích của bể nước là bao nhiêu centimet khối?
 • Question 8:

  The sum of all square's area in the following figure is 375cm2.
  The area of the biggest square is ............ dm2.
  2
  Tổng diện tích của tất cả các hình vuông trong hình trên là 375cm2.
  Diện tích của hình vuông lớn nhất là: ............
 • Question 9:
  At a party 60% of the boys are dancing with 80% of the girls. How many people are dancing if there are 35 people? (A pair cludes only one boy and one girl)
  Answer:
  .......... people are dancing.
  24
  Tại một bữa tiệc 60% nam nhảy với 80% nữ. Nếu có 35 người thì có bao nhiêu người đang nhảy?
 • Question 10:

  Look at the following figure. AF/AB = 1/4; AE/AC = 1/3. If the area of triangle GBD is 270m2 then the area of the triangle GCD is .......... m2.
  180
  Nhìn vào hình vẽ trên. AF/AB = 1/4; AE/AC = 1/3. Nếu diện tích của tam giác GBD là 270m2 thì diện tích của tam giác GCD là ..........
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
366 12.548
Sắp xếp theo

  Luyện thi trực tuyến

  Xem thêm