Trắc nghiệm Hóa học lớp 11 bài 25: Ankan

Bài tập trắc nghiệm Hóa 11

Trắc nghiệm Hóa học lớp 11 bài 25: Ankan với những câu hỏi, bài tập trắc nghiệm được xây dựng dựa trên nội dung trọng tâm của bài học, hỗ trợ quá trình dạy và học môn Hóa đạt kết quả cao.

 • 1

  Công thức tổng quát của ankan là

 • 2

  Số dồng phân cấu tạo ứng với công thức phân tử C5H12

 • 3

  Số dồng phân cấu tạo ứng với công thức phân tử C6H14

 • 4

  Hợp chất (CH3)2CHCH2CH2CH3 có tên gọi là

 • 5

  Ankan (CH3)2CHCH2C(CH3)3 có tên gọi là

 • 6

  Ankan X có công thức phân tử C5H12. Clo hóa X, thu được 4 sản phẩm dẫn xuất monoclo. Tên gọi của X là

 • 7

  Ankan X có công thức phân tử C6H14. Clo hóa X, thu được 4 sản phẩm dẫn xuất monoclo. Tên gọi của X là

 • 8

  Đốt cháy hoàn toàn 2,24 lít hỗn hợp X (đktc) gồm CH4, C2H6 và C3H8 thu được V lít khí CO2 (đktc) và 6,3 gam H2O. Giá trị của V là

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
3 527
Sắp xếp theo

Trắc nghiệm Hóa 11

Xem thêm