Trắc nghiệm Hóa học lớp 11: Dẫn xuất Halogen - Phenol - Ancol (Phần 5)

Trắc nghiệm Hóa học lớp 11

Trắc nghiệm Hóa học lớp 11: Dẫn xuất Halogen - Phenol - Ancol (Phần 5) với nhiều câu hỏi bổ ích nhằm giúp học sinh ôn luyện lại kiến thức trọng tâm được học, đồng thời mở rộng vốn hiểu biết và khả năng của bản thân. Chúc các bạn ghi được điểm số cao!

Trắc nghiệm Hóa học lớp 11: Dẫn xuất Halogen - Phenol - Ancol (Phần 4)

 • 1

  Từ 400 gam bezen có thể điều chế được tối đa bao nhiêu gam phenol. Cho biết hiệu suất toàn bộ quá trình đạt 78%.

 • 2

  Hóa chất nào dưới đây có thể dùng để phân biệt các lọ mất nhãn chứa các dung dịch: C6H5ONa, NaCl, BaCl2, Na2S, Na2CO3

 • 3

  So với etanol, nguyên tử H trong nhóm -OH của phenol linh động hơn vì

 • 4

  Có bao nhiêu phản ứng xảy ra khi cho các chất C6H5OH; NaHCO3; NaOH; HCl tác dụng với nhau từng đôi một?

 • 5

  Dãy gồm các chất đều phản ứng với phenol là

 • 6

  Hiện tượng lần lượt xảy ra khi nhỏ vài giọt dung dịch HCl đặc vào ống nghiệm chứa một ít dung dịch HCOONa và một ít dung dịch C6H5ONa rồi lắc mạnh là

 • 7

  Ảnh hưởng của nhóm -OH đến gốc C6H5- trong phân tử phenol thể hiện qua phản ứng giữa phenol với

 • 8

  Chất có công thức phân tử nào dưới đây có thể tác dụng được cả Na, cả NaOH?

 • 9

  Ba hợp chất thơm X, Y, Z đều có công thức phân tử C7H8O. X tác dụng với Na và NaOH; Y tác dụng với Na, không tác dụng NaOH; Z không tác dụng với Na và NaOH Công thức cấu tạo của X, Y, Z lần lượt là

 • 10

  Cho lần lượt các chất C2H5Cl, C2H5OH, C6H5OH, C6H5Cl vào dung dịch NaOH loãng đun nóng. Hỏi mấy chất có phản ứng?

 • 11

  Số đồng phân của C3H5Cl3

 • 12

  Trong số các đồng phân của C3H5Cl3 có thể có bao nhiêu đồng phân khi thuỷ phân trong môi trường kiềm cho sản phẩm phản ứng được cả với Na và dung dịch AgNO3/NH3 tạo ra Ag?

 • 13

  Hợp chất X có chứa vòng benzen và có CTPT là C7H6Cl2. Thủy phân X trong NaOH đặc, to cao, p cao thu được chất Y có CTPT là C7H6O. Hãy cho biết X có bao nhiêu CTCT?

 • 14

  Cho các hợp chất sau: (I) CH3CH2OH. (II) C6H5OH. (III) NO2C6H4OH.

  Chọn phát biểu sai

 • 15
  Cho các chất sau A: CH4O; B: C2H6O2; C: C3H8O3.

  Điều nào sau đây luôn đúng?
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
1 147
Sắp xếp theo
  Môn Hóa học lớp 11 Xem thêm