Trắc nghiệm Lịch sử 7 bài 17

Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử 7 bài 17

Trắc nghiệm Lịch sử 7 bài 17 gồm các câu hỏi trắc nghiệm Sử 7, giúp học sinh nắm vững lý thuyết bài học và nâng cao kết quả học tập lớp 7.

 • 1
  Từ năm 1226 đến năm 1400, đó là thời gian tồn tại và phát triển của triều đại nào ở nước ta?
 • 2
  Việc ban hành Quốc triều hình luật diễn ra trong thời kì nào?
 • 3
  Thời gian tồn tại của nhà Lý nhiều hơn nhà Hồ là bao nhiêu năm?
 • 4
  Từ triều đại nhà Lý chuyển sang triều đại nhà Trần bằng cách nào?
 • 5

  Đạo phật phát triển mạnh nhất trong thời kì nào của nước ta?

 • 6

  Dòng sông nào ở nước ta đã ghi dấu ấn ba lần đánh bại quân xâm lược

 • 7
  Kể tên 3 vị vua đầu tiên của ba thời kì: Nhà Lý, nhà Trần và nhà Hồ?
 • 8

  Dưới thời Lý – Trần – hồ, nhân dân ta phải đương đầu với các thế lực ngoại xâm nào của Trung Quốc?

 • 9

  Việc dời đô về Thăng Long diễn ra trong thời kì nào?

 • 10
  Hãy ghi đúng (Đ), sai (S) vào các sự kiện sau:
 • 11
  Vào thời gian nào hàng chục vạn nông dân chết đói, người sống sót phải lìa bỏ làng quê, phiêu tán khắp nơi?
 • 12
  Điền vào chỗ trống câu sau đây: “Các cuộc khởi nghĩa cuối cùng đều bị thất bại nhưng đó đã làm cho….bị lung lay”?
 • 13
  Tướng nào của Mông Cổ chỉ huy 3 vạn quân xâm lược Đại Việt?
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
3 246
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Lịch sử 7 Xem thêm