Trắc nghiệm Lịch sử lớp 8 bài 26

Bài tập trắc nghiệm Lịch sử 8

Trắc nghiệm Lịch sử lớp 8 bài 26 với nội dung được VnDoc biên soạn kĩ lưỡng, bám sát nội dung bài học giúp học sinh nắm vững kiến thức nội dung bài học, nâng cao kết quả học tập môn Lịch sử 8 trong chương trình học.

Các bạn có thể tham khảo thêm bài Trắc nghiệm Lịch sử lớp 8 bài 25Trắc nghiệm Lịch sử lớp 8 bài 27 nhằm làm quen với các dạng câu hỏi trắc nghiệm Sử 8 khác nhau, nâng cao kết quả học tập cùng với các môn học khác trong chương trình học lớp 8 như: môn Toán, môn Vật lí,...

 • 1

  Thực dân Pháp hoàn thành cơ bản cuộc xâm lược Việt Nam khi nào?

 • 2

  Sau khi đã hoàn thành về cơ bản cuộc xâm lược Việt Nam, thực dân Pháp bắt đầu làm gì?

 • 3

  Sau khi đã hoàn thành về cơ bản cuộc xâm lược Việt Nam, thực dân Pháp gặp phải sự phản kháng quyết liệt của lực lượng nào?

 • 4

  Dựa vào phong trào kháng chiến của nhân dân phải chủ chiến trong triều đình Huế đại diện là những ai mạnh tay hành động chống Pháp?

 • 5

  Phe chủ chiến do Tôn Thất Thuyết cầm đầu được lực lượng nào ủng hộ?

 • 6

  Trước hành động ngày một quyết liệt của Tôn Thất Thuyết thực dân pháp đã làm gì?

 • 7

  Cuộc phản công của phái chủ chiến diễn ra vào thời gian nào?

 • 8

  Tôn Thất Thuyết hạ lệnh tấn công quân Pháp ở đâu?

 • 9

  Tại sao cuộc phản công của phái chủ chiến diễn ra quyết liệt nhưng thất bại?

 • 10

  Tôn Thất Thuyết mượn danh Hàm Nghi xuống chiếu Cần Vương kêu gọi văn thân, sĩ phu và nhân dân cả nước đứng lên vì vua mà kháng chiến vào thời gian nào?

 • 11

  Trong giai đoạn từ năm 1885 đến năm 1888, phong trào Cần Vương được đặt dưới sự chỉ huy của ai?

 • 12

  Nội dung cơ bản của Chiếu cần vương là gì?

 • 13

  Phong trào yêu nước chống xâm lược đã dâng lên sôi nổi, kéo dài từ 1885 đến cuối thế kỉ XIX, được gọi là phong trào gì?

 • 14

  Phong trào cần vương diễn ra sôi nổi nhất ở đâu?

 • 15

  Lãnh đạo các cuộc khởi nghĩa trong phong trào cần Vương là ai?

 • 16

  Cuối năm 1888, do sự phản bội của ai vua Hàm Nghi rơi vào tay giặc Pháp?

 • 17

  Vua Hàm Nghi bị bắt vào thời gian nào?

 • 18

  Sau khi bắt được vua Hàm Nghi, thực dân Pháp đưa ông đi đày ở đâu?

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
1 2.634
Sắp xếp theo

Trắc nghiệm Lịch sử 8

Xem thêm