Trắc nghiệm lịch sử thế giới giai đoạn 1945 - 2000: Nước Mỹ (Phần 2)

Câu hỏi trắc nghiệm lịch sử thế giới giai đoạn 1945 - 2000

Trắc nghiệm lịch sử thế giới giai đoạn 1945 - 2000: Nước Mỹ (Phần 2) với nhiều câu hỏi bổ ích do VnDoc sưu tầm từ nhiều nguồn tài liệu khác nhau trên toàn quốc, với mục tiêu giúp học sinh nắm vững kiến thức trọng tâm cần ghi nhớ trong bài. Chúc các bạn ghi được điểm số cao!

Trắc nghiệm lịch sử thế giới giai đoạn 1945 - 2000: Nước Mỹ (Phần 1)

 • 1
  Thất bại nặng nề nhất của đế quốc Mĩ trong quá trình thực hiện "Chiến lược toàn cầu" là gì?
 • 2
  Sự kiện nào sau đây trở thành một nguy cơ đe đọa an ninh và vị thế của Mĩ trong giai đoạn hiện nay?
 • 3
  Nội dung "Chiến lược toàn cầu" của Mĩ nhằm mục tiêu cơ bản nào?
 • 4
  "Chính sách thực lực" của Mĩ là gì?
 • 5
  Mĩ và Liên Xô tuyên bố chấm dứt "Chiến tranh lạnh" vào thời gian nào?
 • 6
  Sau khi Chiến tranh lạnh kết thúc, chính quyền Mĩ đã theo đuổi đường lối nào trong quan hệ quốc tế?
 • 7
  Phương án nào sau đây nằm trong hoạt động đối nội của chính quyền Mĩ những năm sau Chiến tranh thế giới thứ hai?
 • 8
  Chính sách đối nội của nước Mĩ dưới thời Tổng thống Aixenhao mang tên là gì?
 • 9
  Cuộc khủng hoảng kinh tế ở Mĩ diễn ra trong khoảng thời gian nào?
 • 10
  Mĩ đã ban hành hàng loạt đạo luật phản động trong đó đạo luật Táp Hác-lây. Đạo luật này mang nội dung gì?
 • 11
  Quan hệ ngoại giao Trung Quốc - Mĩ được thiết lập vào năm nào?
 • 12
  Những biểu hiện nào chứng tỏ sự phồn vinh của nền kinh tế Mĩ ở những năm 40?
 • 13
  Đóng vai trò điều tiết và thúc đẩy nền kinh tế Mĩ phát triển là:
 • 14
  Vào thời điểm nào nền kinh tế Mĩ không còn chiếm ưu thế tuyệt đối trong nền kinh tế thế giới?
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
3 961
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Môn Lịch sử lớp 12 Xem thêm