Trắc nghiệm Polime và vật liệu Polime Hóa học 12 - Phần 3

Câu hỏi trắc nghiệm Polime và vật liệu Polime

Trắc nghiệm Polime và vật liệu Polime Hóa học 12 - Phần 3 bao gồm các câu hỏi, bài tập trắc nghiệm Hóa 12 hỗ trợ học sinh trong quá trình học tập đạt kết quả cao.

Bạn cần đăng ký tài khoản VnDoc Pro để làm bài trắc nghiệm này! Tìm hiểu thêm
 • 1

  Sơ đồ nào sau đây không thể thực hiện được trong thực tế?

  Sơ đồ nào sau đây không thể thực hiện trong thực tế:

  CH4 → CH≡CH → CH2=CHCl → CH2=CHOH → -(-CH2-CH(OH)-)n-

  → Giai đoạn CH2=CHCl → CH2=CHOH không xảy ra vì CH2=CHOH là ancol không bền nên chuyển hóa thành CH3CHO.

 • 2
  Khẳng định nào dưới đây là đúng nhất?

  Polime là những hợp chất có phân tử khối rất lớn do nhiều đơn vị nhỏ (gọi là mắt xích) liên kết với nhau tạo nên.

  Polime thường là hỗn hợp của các phân tử có hệ số polime hóa khác nhau, vì vậy đôi khi người ta dùng khái niệm hệ số hóa trung bình; n càng lớn, phân tử khối của polime càng cao.

  → Khẳng định đúng nhất là đáp án D.

 • 3

  Chọn phát biểu sai:

  D sai, polime có dạng lưới không gian là dạng polime chịu nhiệt tốt nhất.
 • 4

  Trùng hợp 5,6lít C2H4 (đktc), nếu hiệu suất phản ứng là 90% thì khối lượng polime thu được là:

  Số mol C2H4: 0,25 mol → khối lượng: 0,25.28 = 7,0g

  H = 90% → khối lượng polime: 7,0.0,9 = 6,3(g)

 • 5

  Hệ số polime hóa trong mẫu cao su buna (M ≈ 40.000) bằng

  Cao su buna [CH2-CH=CH-CH2]n

  n = 40000/54 ≈ 740

 • 6

  Một phân tử polieilen có khối lượng phân tử bằng 56000u. Hệ số polime hóa của phân tử polietylen này là:

  Ta có: M(-CH2-CH2)n = 56000 ⇒ n = 56000/28 = 2000
 • 7

  Phân tử khối trung bình của cao su tự nhiên là 105000. Số mắt xích gần đúng của loại cao su trên là

  Cao su tự nhiên được cấu tạo từ các mắt xích là polime của isoprene (-C5H8-)

  Suy ra số mắt xích bằng 105000 : 68 ≈ 15444

 • 8

  Policaproamit (nilon-6) có thể điều chế được từ axit ε-aminocaproic hoặc caprolactam. Để có 8,475 kg nilon-6 (với hiệu suất các quá trình điều chế đều là 75%) thì khối lượng của axit ε-aminocaproic cần phải sử dụng nhiều hơn khối lượng caprolactam là

  50 câu trắc nghiệm Polime và vật liệu Polime có lời giải chi tiết (Cơ bản - phần 2)
 • 9

  Hiđro hoá cao su Buna thu được một polime có chứa 11,765% hiđro về khối lượng, trung bình một phân tử H2 phản ứng được với k mắt xích trong mạch cao su. Giá trị của k là

  (C4H6)k + H2 → C4kH6k+2

  50 câu trắc nghiệm Polime và vật liệu Polime có lời giải chi tiết (Cơ bản - phần 2)
 • 10

  Khi clo hoá PVC ta thu được một loại tơ clorin có chứa 66,7% clo về khối lượng. Hỏi trung bình một phân tử clo tác dụng với bao nhiêu mắt xích PVC?

  PVC hay Poli (vinyl clorua) là (C2H3Cl)n hay C2nH3nCln.

  → 1 mắt xích ứng với n = 1 ⇒ CT của 1 mắt xích: C2H3Cl.

  kC2H3Cl + Cl2 → C2kH3k–1Clk+1 + HCl.

  50 câu trắc nghiệm Polime và vật liệu Polime có lời giải chi tiết (Cơ bản - phần 2)

  ⇒ trung bình 1 phân tử Cl2 tác dụng với 2 mắt xích

 • 11

  Khối lượng của một đoạn mạch tơ nilon-6,6 là 27346 đvC và của một đoạn mạch tơ capron là 17176 đvC. Số lượng mắt xích trong đoạn mạch nilon-6,6 và capron nêu trên lần lượt là

  Tơ nilon – 6,6 có công thức phân tử [-NH-(CH2)6-NH-CO-(CH2)4-CO-]n

  M1mắt xích = 226

  Số lượng mắt xích là: 27346 : 226 = 121

  Tơ capron: [-NH-(CH2)5-CO-]n có M của 1 mắt xích là 113

  Số lượng mắt xích là: 17176 : 113 = 152

 • 12

  Từ 4 tấn C2H4 có chứa 30% tạp chất có thể điều chế bao nhiêu tấn PE? (Biết hiệu suất phản ứng là 90%)

  Bảo toàn C ⇒ phản ứng tỉ lệ 1:1

  Khối lượng PE thu được là: 4.0,7.0,9 = 2,52 tấn

 • 13

  Phân tử khối trung bình của polietilen X là 420000. Hệ số polime hoá của PE là

  Hệ số polime hóa là: 420000 : 28 = 15000
 • 14

  Polime X có phân tử khối là 336000 và hệ số trùng hợp là 12000. Vậy X là

  M = 336000 : 12 000 = 28 ⇒ PE
 • 15

  Thuỷ phân 1250 gam protein X thu được 425 gam alanin. Nếu phân tử khối của X bằng 100.000 đvC thì số mắt xích alanin có trong phân tử X là

  Nếu MX = 100000 thì khối lượng alanin trong đó sẽ là: (100000.425) : 1250 = 34 000

  ⇒ Số mắt xích alanin: 34000 : 89 = 382

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
1 135
Sắp xếp theo

  Trắc nghiệm Hóa 12

  Xem thêm