Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Trắc nghiệm Polime và vật liệu Polime Hóa học 12

Câu hỏi trắc nghiệm Polime và vật liệu Polime

Trắc nghiệm Polime và vật liệu Polime Hóa học 12 do VnDoc biên soạn và đăng tải nhằm hỗ trợ học sinh trong quá trình học tập, nâng cao kết quả môn Hóa 12.

Bạn cần đăng ký tài khoản VnDoc Pro để làm bài trắc nghiệm này! Tìm hiểu thêm
 • 1
  Polime nào sau đây là polime thiên nhiên?
  Polime thiên nhiên là polime có sẵn trong thiên nhiên.
 • 2

  Tơ được sản xuất từ xenlulozơ?

  A tơ thiên nhiên (poliamit)

  B từ ε-aminocaproic

  C từ axit adipic và hexametylendiamin

  D. Từ xenlulozo

 • 3

  Cacbohidrat nào sau đây được dùng làm nguyên liệu sản xuất tơ visco?

  Tơ visco được tạo thành từ phản ứng giữa xenlulozơ với CS2 và NaOH tạo thành một dung dịch nhớt gọi là visco. Bơm dung dịch này qua những lỗ rất nhỏ rồi ngâm trong dung dịch H2SO4 tạo thành tơ visco.
 • 4

  Tơ nào sau đây là tơ nhân tạo?

  Tơ nhân tạo hay tơ bán tổng hợp xuất phát từ polime thiên nhiên

  nhưng được chế biến thêm bằng phương pháp hóa học (VD: tơ visco, tơ xenlulozơ triaxetat).

  ⇒ chọn A. (B và C là tơ tổng hợp, D là tơ thiên nhiên).

 • 5

  Hai tơ nào sau đây đều là tơ tổng hợp?

  + Bông là tơ thiên nhiên → A sai.

  + Tơ tằm và bông đều là tơ thiên nhiên → C sai.

  + tơ visco và tơ axetat đều là tơ bán tổng hợp (tơ nhân tạo) → D sai.

 • 6

  Có thể điều chế chất dẻo PVC bằng phản ứng trùng hợp monome nào sau

  PVC là –(-CH2-CH(Cl)-)-n → monome tạo thành là CH2=CHCl
 • 7

  Thủy tinh hữu cơ plexiglas là loại chất dẻo rất bền, trong suốt, có khả năng cho gần 90% ánh sáng truyền qua nên được sử dụng làm kính ô tô, máy bay, kính xây dựng, kính bảo hiểm,.... Polime dùng để chế tạo thủy tinh hữu cơ có tên gọi là

  Polime dùng để chế tạo thủy tinh hữu cơ là: CH2=C(CH3)-COOCH3
 • 8
  Khẳng định nào sau đây là sai?

  A, B, D đúng, do polime có khối lượng phân tử lớn, được cấu tạo bởi nhiều mắt xích tạo thành.

  C sai vì thủy tinh hữu cơ là loại chất dẻo, rất bền, cứng, trong suốt.

 • 9

  Hợp chất đầu và các hợp chất trung gian trong quá trình điều chế ra cao su Buna (1) là : etilen (2), metan (3), rượu etylic (4), đivinyl (5), axetilen (6). Sự sắp xếp các chất theo đúng thứ tự xảy ra trong quá trình điều chế là:

  2CH4 -1500o, làm lạnh nhanh→ CH≡CH + 3H2

  CH ≡ CH + H2 -(Pd/PbCO3)→ CH2 = CH2

  CH2 = CH2 + H2O -H+, to→ C2H5OH

  2C2H5OH -ZnO, MgO, 400o→ CH2=CH-CH=CH2 + 2H2O + H2

  nCH2=CH-CH=CH2 -Na, to, p→ (CH2-CH=CH-CH2)n

 • 10

  Khi đun phenol với fomanđehit (có axit làm xúc tác) tạo thành nhựa phenol-fomanđehit có ứng dụng rộng rãi. Polime tạo thành có cấu trúc mạch:

  Khi đun phenol với fomandehit có axit làm xúc tác thì thu được nhựa novolac, là polime không phân nhánh.
 • 11

  Cho sơ đồ phản ứng sau:

  X → Y → Z → T → poli(vinyl axetat)

  X là chất nào dưới đây?

  C2H2(X) ⇒ CH3CHO(Y) ⇒ CH3COOH (Z) ⇒ CH3COOC2H3(T)
 • 12

  Phát biểu nào sau đây là sai?

  A sai vì cao su buna-N thuộc loại cao su tổng hợp.
 • 13

  Câu nào sau đây là đúng?

  Chất dẻo là những polime có tính dẻo.

  Tính dẻo là tính bị biến dạng khi chịu tác dụng của nhiệt, áp lực bên ngoài và vẫn giữ nguyên được sự biến dạng đó khi thôi tác dụng.

  - Có một số chất dẻo chỉ chứa polime song đa số chất dẻo có chứa thành phần khác ngoài polime bao gồm chất độn (như muội than, cao lanh, mùn cưa, bột amiăng, sợi thủy tinh…làm tăng một số tính năng cần thiết của chất dẻo và hạ giá thành sản phẩm) và chất dẻo hóa (làm tăng tính dẻo và dễ gia công hơn).

  → Đáp án đúng là đáp án C.

 • 14

  Polime nào sau đây có thể tham gia phản ứng cộng?

  Polime có thể tham gia phản ứng cộng nếu trong phân tử có liên kết bội.

  Trong các tơ: tơ visco là sản phẩm của phản ứng giữa xenlulozơ với CS2 và NaOH, tơ clorin là

  -(-CHCl-CHCl-)n-, tơ lapsan là -(-CO-C6H4-CO-O-CH2-CH2-O)n-, tơ enang là -(-NH-[CH2]6-CO-)n-.

  → Tơ lapsan -(-CO-C6H4-CO-O-CH2-CH2-O)n- có thể tham gia phản ứng cộng

  → Đáp án đúng là đáp án C.

 • 15

  Polistiren không tham gia được phản ứng nào sau đây?

  Polistiren là -(-CH2-CH(C6H5)-)n-.

  - Trong polistiren có liên kết bội nên nó có phản ứng cộng: tác dụng với Cl2/to, tác dụng với Cl2 khi có mặt bột Fe.

  - Polistiren còn tham gia phản ứng đepolime hóa.

  → Polistiren không tác dụng với HCl → Đáp án đúng là đáp án B.

  Chú ý: Khi đun nóng ở nhiệt độ cao, một số polime bị phân hủy tạo thành monome ban đầu, đó là phản ứng đepolime hóa.

 • 16

  Phát biểu nào sau đây là đúng?

  A sai, trùng hợp stiren được polistiren.

  B sai, đồng trùng hợp buta-1,3-dien với acrilonitrin có xúc tác Na được cao su buna-N.

  D sai, tơ visco là tơ nhân tạo.

 • 17

  Trong các phản ứng sau, phản ứng nào giữ nguyên mạch polime?

  A: khâu mạch

  B: phân cắt mạch

  C: phân cắt mạch

  D: giữ nguyên mạch, chỉ thay thành -OH

 • 18

  Chỉ ra phát biểu nào sau đây là không đúng?

  Quần áo làm từ len, nilon hoặc tơ tằm là các tơ poliamit kém bền với nhiệt, với axit và kiềm.

  → Phát biểu không đúng là đáp án B.

 • 19

  Phát biểu nào sau đây đúng?

  A đúng.

  B sai, tơ nhân tạo được điều chế từ những polime tự nhiên.

  C sai, tơ visco, tơ axetat đều là tơ nhân tạo.

  D sai, tơ tằm là tơ tự nhiên.

 • 20
  Phát biểu nào dưới đây không hoàn toàn đúng?
  Do buta-1,3-dien có 2 liên kết đôi nên khi trùng hợp ngoài cao su buna, còn có nhiều sản phẩm phụ khác.
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Chia sẻ, đánh giá bài viết
1
Sắp xếp theo

  Trắc nghiệm Hóa 12

  Xem thêm