Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Trắc nghiệm Hóa 12 bài 2

Trắc nghiệm Hóa 12 bài 2 có đáp án

VnDoc mời các bạn cùng tham khảo bài Trắc nghiệm Hóa 12 bài 2 có đáp án, hỗ trợ học sinh ôn luyện môn Hóa 12 tại nhà, chuẩn bị cho các bài kiểm tra trong chương trình học lớp 12.

Mời bạn đọc cùng tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 12 để có thêm tài liệu học tập nhé

VnDoc mời quý thầy cô cùng học sinh tham khảo hệ thống Bài tập trắc nghiệm Hóa học 12 có đáp án bám sát nội dung chính chương trình SGK môn Hóa 12, giúp học sinh ôn luyện tại nhà và làm quen kỹ năng làm bài trắc nghiệm.

Bạn cần đăng ký tài khoản VnDoc Pro để làm bài trắc nghiệm này! Tìm hiểu thêm
 • 1
  Đun nóng 20g một loại chất béo trung tính với dung dịch chứa 0,25 mol NaOH, để trung hòa NaOH dư cần 0,18 mol HCl. Khối lượng xà phòng 72% sinh ra từ 1 tấn chất béo trên là:
 • 2
  Có các nhận định sau:

  1. Chất béo là trieste của glixerol với các axit monocacboxylic có mạch C dài không phân nhánh.
  2. Lipit gồm các chất béo ,sáp, steroid, photpholipit,...
  3. Chất béo là chất lỏng
  4. Chất béo chứa các gốc axit không no thường là chất lỏng ở nhiệt độ thường và được gọi là dầu.
  5. Phản ứng thủy phân chất béo trong môi trường kiềm là phản ứng thuận nghịch.
  6. Chất béo là thành phần chính của dầu mỡ động vật, thực vật.
  Số nhận định đúng
 • 3
  Cho các chất lỏng sau: axit axetic, glixerol, triolein. Để phân biệt các chất lỏng trên, có thể chỉ cần dùng
 • 4
  Phát biểu nào dưới đây không đúng ?Phát biểu nào dưới đây không đúng ?
 • 5

  Xà phòng hoá một hợp chất có công thức phân tử C10H14O6 trong dung dịch NaOH (dư), thu được glixerol và hỗn hợp gồm ba muối (không có đồng phân hình học). Công thức cấu tạo của ba muối là

 • 6
  Đốt cháy hoàn toàn 1 mol chất béo, thu được lượng CO2 và H2O hơn kém nhau 6 mol. Mặt khác, a mol chất béo trên tác dụng tối đa với 600 ml dung dịch Br2 1M. Giá trị của a là
 • 7
  Phát biểu nào sau đây không đúng ?
 • 8
  Đốt cháy hoàn toàn a mol X (là trieste của glixerol với các axit đơn chức chứa mạch hở), thu được b mol CO2 và c mol H2O (b - c = 4a); Hiđro hoá m gam X cần 6,72 lít H2 (đktc), thu được 39 gam Y (este no). Đun nóng m1 gam M với dung dịch chứa 0,7 mol NaOH, cô cạn dung dịch sau phản ứng, thu được m2 gam chất.rắn. Giá trị của m2 là

  b – c =4a => trong phân tử có 5 liên kết π (3 liên kết π ở -COO- và 2 liên kết π ở mạch C)

  1mol X + 2mol H2 => nX = 0,15 mol

  Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng: m1= 39 – 0,3.2 = 38,4 gam

  m2= 38,4 +0,7.40 – 0,15.92 = 52,6 gam

 • 9
  Để trung hòa 15 gam chất béo có chỉ số axit là 7 thì cần m gam NaOH. Giá trị của m là:
 • 10

  1 chất béo là trieste của 1 axit và axit tự do có cùng công thức với axit có trong chất béo. Chỉ số xà phòng hóa của mẫu chất béo là 208,77 và chỉ số axit tự do là 7. Axit chứa trong chất béo là:

 • 11

  Nhận định nào sau đây đúng?

 • 12

  Dầu mỡ để lâu dễ bị ôi thiu là do?

 • 13

  Cho các chất:

  (1) Dung dịch KOH (đun nóng)

  (2) H2/ xúc tác Ni, t0

  (3) Dung dịch H2SO4 loãng (đun nóng)

  (4) Dung dịch Br2

  (5) Cu(OH)2 ở nhiệt độ phòng

  (6) Na

  Hỏi triolein nguyên chất có phản ứng với bao nhiêu chất trong số các chất trên?

 • 14

  Để tác dụng hết 100 gam chất béo có chỉ số acid bằng 7 phải dùng 17,92 gam KOH. Khối lượng muối thu được sau phản ứng là:

 • 15
  Xà phòng hoá chất nào sau đây thu được glixerol?
 • 16
  Chất nào sau đây có phân tử khối lớn nhất?
 • 17
  Triolein không phản ứng với chất nào sau đây?
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Chia sẻ, đánh giá bài viết
1
Sắp xếp theo

  Trắc nghiệm Hóa 12

  Xem thêm