Giải bài tập Hóa 12 nâng cao bài 52

Hóa học 12 - Chuẩn độ oxi hóa - khử bằng phương pháp pemanganat

VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Giải bài tập Hóa 12 nâng cao bài 52, nội dung tài liệu gồm 3 bài tập trang 247 SGK kèm theo lời giải chi tiết sẽ giúp các bạn học sinh học tốt hơn môn Hóa học. Mời các bạn học sinh tham khảo

Giải bài tập Hóa 12 nâng cao

Bài 1 (trang 247 sgk Hóa học 12 nâng cao): Để xác định hàm lượng của FeCO3 trong quặng xiđerit, người ta làm như sau: Cân 0,6 gam mẫu quặng, chế hóa nó theo một quy trình hợp lí, thu được dụng dịch FeSO4 trong môi trường H2SO4 loãng. Chuẩn độ dung dịch thu được bằng dung dịch chuẩn KMnO4 0,025M thì dùng vừa hết 25,2 ml dung dịch chuẩn thu được. Hãy tính % theo khối lượng của FeCO3 trong quặng M_{FeCO_3} =116 g/mol.

A. % FeCO3 =12,18%

B. % FeCO3 = 60,9%

C. % FeCO3 = 24,26%

D. % FeCO3 = 30,45%

Lời giải:

n_{KMnO_4} = 6,3.10-4 (mol)

Phản ứng chuẩn độ

10FeSO4 + 2KMnO4 + 8H2SO4 → 5Fe2(SO4)3 + K2SO4 + 2MnSO4 + 8H2O

n_{FeSO_4} = 5n_{KMnO_4} = 3,15.10-3 mol = n_{_{Fe^{2+}}} = n_{FeCO_3^-}

=> Khối lượng FeCO3- m_{FeCO_3}= 3,15.10-3.116 = 0,3654 (gam)

%(m)FeCO3 = 0,3654 : 0,6 x 100 = 60,9%

Đáp án B

Bài 2 (trang 247 sgk Hóa 12 nâng cao): Trình bày nguyên tắc phép đo pemanganat xác định nồng độ của:

a. Dung dịch FeSO4

b. Dung dịch H2O2.

Lời giải:

Nguyên tắc: Dùng dung dịch chuẩn KMnO4 (có màu tím hồng) để chuẩn độ các chất khử FeSO4 và H2O2 trong môi trường axit H2SO4 loãng. Phương pháp này không cần chất chỉ thị vì ion Mn2+ không có màu nên khi dư 1 giọt dung dịch chuẩn KMnO4 thì dung dịch đang từ không màu chuyển sang màu hồng rât rõ giúp ta kết thúc chuẩn độ.

MnO4- + 5Fe2+ + 8H+ → Mn2+ + 5Fe3+ + 4H2O

2MnO4- + 5H2O2 + 6H+ → 2Mn2+ + 5O2 + 8H2O

Bài 3 (trang 247 sgk Hóa 12 nâng cao): Cho dung dịch A chứa hỗn hợp FeSO4 và Fe2(SO4)3 trong môi trường H2SO4 loãng. Lấy 25,00 ml A rồi chuẩn độ bằng dung dịch KMnO4 0,025 M thì hết 18,15 ml dung dịch đó. Lại lấy 25,00 ml A nữa rồi thêm vào đó lượng dư dung dịch NH3, lọc, rửa kết tủa, nung kết tủa trong không khí ở nhiệt độ cao đến khi khối lượng không đổi, cân được 1,2 gam.

a. Viết các phương trình hóa học.

b. Tính nồng độ mol của các muối sắt.

Lời giải:

a. 10FeSO4 + 2KMnO4 + 8H2SO4 → 5Fe2(SO4)3 + K2SO4 + 2MnSO4 + 8H2O (1)

FeSO4 + 2NH3 + 2H2O → Fe(OH)2 + (NH4)2SO4 (2)

Fe2(SO4)3 + 6NH3 + 6H2O → 2Fe(OH)3 + 3(NH4)2SO4 (3)

4Fe(OH)2 + O2 (to)→ 2Fe2O3 + 4H2O (4)

2Fe(OH)3 (to) → Fe2O3 + 3H2O (5)

b. Theo (1) n_{KMnO_4} = 0,025 x 0,01815 = 4,5375 x 10-3 mol

n_{FeSO_4} = 5n_{KMnO_4} = 2,26875. 10-3 mol

=> C_{MFeSO_4}= (2,26875.10-3) : 0,025 = 0,09M

Theo (2),(4) n_{Fe_2O_3}= 1,2 : 160 = 7,5.10-3 mol

n_{Fe_2O_3} (5) = 7,5.10-3 – 1,134.10-3 = 6,366.10-3 mol = n_{Fe_2(SO_4)_3} (3)

C_{MFe_2(SO_4)_3)} = (6,366.10-3) : 0,025 = 0,255M

----------------------------------

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu tới bạn đọc tài liệu: Giải bài tập Hóa 12 nâng cao bài 52. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Giải bài tập Toán lớp 12, Giải bài tập Hóa học lớp 12, Giải bài tập Vật Lí 12 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 90
Sắp xếp theo

    Giải bài tập Hóa 12 nâng cao

    Xem thêm