Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Giải bài tập Hóa 12 nâng cao bài 18

Hóa học 12 - Luyện tập polime và vật liệu polime

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc tài liệu Giải bài tập Hóa 12 nâng cao bài 18, chắc chắn nội dung tài liệu sẽ là nguồn thông tin hữu ích để phục vụ công việc học tập của các bạn học sinh được tốt hơn.

Giải bài tập Hóa 12 nâng cao

Bài 1 (trang 103 sgk Hóa 12 nâng cao): Điền vào chỗ trống ở cuối mỗi câu sau chữ Đ nếu phát biểu đó đúng, chữ S nếu phát biểu đó sai.

A. Polipeptit là polime

B. Protein là polime

C. Protein là hợp chất cao phân tử

D. Poliamit có chứa các liên kết peptit

Lời giải:

A – Đ

B – S

C – Đ

D – Đ

Bài 2 (trang 104 sgk Hóa 12 nâng cao): Polistiren không tham gia phản ứng nào trong các phản ứng sau?

A. Đepolime hóa

B. Tác dụng với Cl2/ánh sáng

C. Tác dụng với NaOH(dd)

D. Tác dụng với Cl2 khi có mặt bột Fe

Lời giải:

Đáp án C

Bài 3 (trang 104 sgk Hóa 12 nâng cao): Thế nào là hợp chất polime? Có sự khác nhau gì giữa hai hợp chất có công thức sau:

Giải bài tập Hóa 12 nâng cao bài 18

Lời giải:

Polime là các hợp chất có phân tử khối rất lớn do nhiều đơn vị nhỏ gọi là mắt xích liên kết với nhau tạo nên

Công thức

Giải bài tập Hóa 12 nâng cao bài 18

là polietilen với hệ số polime hóa là 30: do 30 mắt xích etilen tạo thành

Công thức:

Giải bài tập Hóa 12 nâng cao bài 18

là công thức của một ankan mạch không phân nhánh có 60C: C60H122

Bài 4 (trang 104 sgk Hóa 12 nâng cao): a. Phân tử polime có những dạng mạch nào? Lấy thí dụ?

b. Vì sao amilozo tan được một lượng đáng kể trong nước còn tinh bột và xenlulozo thì không

Lời giải:

a. Có 3 dạng cấu trúc cơ bản phân tử polime:

- Dạng mạch không phân nhánh: PE, PVC, polimebutadien, amilozo

- Dạng mạch phân nhánh: amilopectin

- Dạng mạch không gian: cao su lưu hóa

b. Dạng amilozo tan nhiều trong nước hơn dạng amilopectin vì cấu trúc hóa học không phân nhánh, đồng thời số lượng mắt xích trong phân tử nhỏ hơn

Bài 5 (trang 104 sgk Hóa 12 nâng cao): a. Cho thí dụ về các loại polime có tính dẻo, tính đàn hồi và tính dai bền có thể kéo thành tơ

b. Cho thí dụ về các phản ứng cắt mạch, giữ nguyên mạch và tăng mạch polime.

Lời giải:

a. Polime có tính dẻo: PE, PVC, poli(metylmetacrylat)

Polime có tính đàn hồi: cao su thiên nhiên, sao su buna

Polime có tính dai, bền: nilon – 6,6; tơ lapsan ,...

b. Phản ứng cắt mạch

Giải bài tập Hóa 12 nâng cao bài 18

Phản ứng giữ nguyên mạch

Giải bài tập Hóa 12 nâng cao bài 18

Phản ứng tăng mạch (SGK-T90)

Giải bài tập Hóa 12 nâng cao bài 18

Bài 6 (trang 104 sgk Hóa học 12 nâng cao): Để sản xuất polime clorin, người ta clo hóa PVC bằng clo. Sản phẩm thu được chứa 66,7% clo.

- Tính xem trung bình mỗi phân tử clo tác dụng với mấy mắt xích –CH2CHCl- trong phân tử PVC? Giả thiết rằng hệ số polime hóa là n không thay đổi sau phản ứng

- Viết công thức cấu tạo một đoạn phân tử polime peclorovinyl đã cho ở trên.

Lời giải:

Số mắt xích –CH2-CHCl- phản ứng với 1 phân tử Cl là x. Ta có phương trình:

Giải bài tập Hóa 12 nâng cao bài 18

%Cl ={ [35,5.(x + 1)].100}:(62,5.x + 34,5) = 66,7%

→ 53,22(x + 1) = 62,5x + 34,5 => x = 2

Vậy trung bình 1 phân tử clo tác dụng với 2 mắt xích –CH2-CHCl-

- Một đoạn mạch tơ clorin

Giải bài tập Hóa 12 nâng cao bài 18

----------------------------------

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu tới bạn đọc tài liệu: Giải bài tập Hóa 12 nâng cao bài 18. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Giải bài tập Toán lớp 12, Giải bài tập Hóa học lớp 12, Giải bài tập Vật Lí 12VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Chia sẻ, đánh giá bài viết
1
Sắp xếp theo

    Giải bài tập Hóa 12 nâng cao

    Xem thêm