Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Luyện thi THPT Quốc gia môn Hóa học: Este - Lipit Phần 3

Luyện thi THPT Quốc gia môn Hóa học: Este - Lipit Phần 3

Các em hãy tiếp tục ôn tập kiến thức môn hóa học cùng VnDoc.com nhé, chúng ta sẽ tiếp tục đến với các câu hỏi trắc nghiệm về phần Este - Lipit. Kiến thức quả thật rộng lớn phải không các em, vì vậy các em hãy tập trung ôn luyện để có thể đạt được kết quả tốt nhất. Chúc các em thành công!

Làm thêm: Luyện thi THPT Quốc gia môn Hóa học: Este - Lipit Phần 2

Bạn cần đăng ký tài khoản VnDoc Pro để làm bài trắc nghiệm này! Tìm hiểu thêm
 • Câu 1: Phát biểu nào dưới đây đúng
 • Câu 2: Este X có các đặc điểm sau
  -  Đốt cháy hoàn toàn X tạo thành CO2 và H2O có số mol bằng nhau
  -  Thuỷ phân X trong môi trường axit được chất Y (tham gia Pư tráng gương) và chất Z (có số nguyên tử cacbon bằng một nửa số nguyên tử cacbon trong X)
  Phát biểu nào dưới đây không đúng
 • Câu 3: Thủy phân este X trong môi trường kiềm, thu được natri axetat và rượu etylic. CT X là
 • Câu 4: Có bao nhiêu đồng phân cấu tạo este mạch hở có CTPT là C5H8O2 khi thủy phân tạo ra một axit và một anđehit
 • Câu 5: Cho các cặp chất
  (1) CH3COOH và C2H5CHO; (2) C6H5OH và CH3COOH; (3) C6H5OH và (CH3CO)2O; (4) CH3COOH và C2H5OH; (5) CH3COOH và CH = CH; (6) C6H5COOH và C2H5OH. Những cặp chất nào tham gia phản ứng este hoá
 • Câu 6: Biện pháp nào dưới đây được dùng để nâng cao hiệu suất Pư este hoá
 • Câu 7: Chất X có CTPT là C4H8O2. X T/d với dd NaOH sinh ra chất Y có công thức C2H3O2Na. CTCT thu gọn của X là
 • Câu 8: Cho các đồng phân mạch hở có CTPT là C2H4O2 T/d với: dd NaOH, Na, dd AgNO3/NH 3 thì số PT xảy ra là
 • Câu 9: Sắp xếp theo chiều tăng nhiệt độ sôi của các chất sau đây
 • Câu 10: Este nào khi bị thủy phân trong môi trường kiềm tạo sản phẩm là 1 muối và 1 ancol
 • Câu 11: Hợp chất có CTCT:

  Tên gọi của hợp chất là 

 • Câu 12: Este C4H8O2 có gốc ancol là metyl thì axit tạo nên este đó là
 • Câu 13: Metylpropionat là tên gọi của
 • Câu 14: Một este có công thức phân tử C4H8O2 được tạo thành từ ancol metylic và axit nào sau đây
 • Câu 15: Chất X có công thức phân tử là C4H8O2, khi tác dụng với dung dịch NaOH sinh ra chất Y có CTPT là C2H3O2Na và chất có CTPT là C2H6O. X là loại chất nào sau đây
 • Câu 16: Phản ứng thủy phân este
 • Câu 17: Phản ứng đặc trưng của este là
 • Câu 18: Chất X có công thức phân tử C3H6O2, là este của axit axetic. Công thức cấu tạo thu gọn của X là
 • Câu 19: Phản ứng thủy phân este trong môi trường kiềm khi đun nóng còn được gọi là
 • Câu 20: Thủy phân este X trong môi trường kiềm thu được natriaxetat và ancol etylic, X là
 • Câu 21: Etyl axetat là tên gọi của
 • Câu 22: Chất có nhiệt độ sôi thấp nhất trong các chất sau là
 • Câu 23: Cho các công thức cấu tạo sau : (1) CH3COOH, (2) CH3OH, (3) CH3OCOCH3, (4) CH3COCH3, (5) CH3OCH3, (6) CH3COOCH3. Các công thức cấu tạo nào cho ở trên biễu diễn chất có tên là metyl axetat
 • Câu 24: Hợp chất có CTCT: CH 3 – COO – CH = CH 2 . Tên gọi của hợp chất là
 • Câu 25: Đun nóng este CH3COOC2H5 với một lượng vừa đủ dung dịch NaOH, sản phẩm thu được là
 • Câu 26: Một este có công thức phân tử là C4H8O2, khi thủy phân trong môi trường axit thu đựoc ancol etylic, CTCT của C4H8O2 là
 • Câu 27: Chất nào có nhiệt độ sôi thấp nhất
 • Câu 28: So với các axit, ancol có cùng số nguyên tử cacbon thì este có nhiệt độ sôi
 • Câu 29: Đun hỗn hợp glixerol và axit stearic, axit oleic (có xúc tác H2SO4) có thể thu được bao nhiêu loại trieste (chỉ tính đồng phân cấu tạo)?
 • Câu 30: Đun glixerol với hỗn hợp các axit stearic, oleic, panmitic (có xúc tác H2SO4) có thể thu được bao nhiêu loại trieste (chỉ tính đồng phân cấu tạo) ?
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Chia sẻ, đánh giá bài viết
2
Sắp xếp theo

  Ôn Thi THPT Quốc Gia môn Hóa Học Online

  Xem thêm