Trắc nghiệm Hóa 12 bài 1

Trắc nghiệm Hóa 12 bài 1 có đáp án

Trắc nghiệm Hóa 12 bài 1 gồm các câu hỏi lý thuyết kết hợp bài tập vận dụng nhằm hỗ trợ học sinh ôn luyện môn Hóa 12 tại nhà, chuẩn bị cho các bài kiểm tra trong chương trình học lớp 12.

Mời bạn đọc cùng tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 12 để có thêm tài liệu học tập nhé

Bài tập trắc nghiệm Hóa học 12 có đáp án được đội ngũ giáo viên VnDoc biên soạn theo nội dung trọng tâm của từng bài học thuộc chương trình SGK môn Hóa 12, giúp học sinh ôn luyện tại nhà và làm quen kỹ năng làm bài trắc nghiệm.

 • 1

  Este mạch hở có công thức tổng quát là?

 • 2

  Công thức tổng quát của este tạo bởi một axit cacboxylic và một ancol là?

 • 3

  Este no, đơn chức, mạch hở có công thức tổng quát là?

 • 4

  Este no, đơn chức, đơn vòng có công thức tổng quát là?

 • 5

  Công thức phân tử tổng quát của este tạo bởi ancol no, đơn chức và axit cacboxylic không no, có một liên kết đôi C=C, đơn chức là?

 • 6

  Este tạo bởi axit no đơn chức, mạch hở và ancol no 2 chức, mạch hở có công thức tổng quát là?

 • 7

  Công thức phân tử tổng quát của este tạo bởi ancol no, 2 chức và axit cacboxylic không no, có một liên kết đôi C=C, đơn chức là?

 • 8

  Công thức phân tử tổng quát của este tạo bởi ancol no 2 chức và axit cacboxylic thuộc dãy đồng đẳng của axit benzoic là?

 • 9

  C3H6O2 có bao nhiêu đồng phân đơn chức mạch hở?

 • 10

  C4H8O2 có bao nhiêu đồng phân este?

 • 11

  Thủy phân este Z trong môi trường axit thu được hai chất hữu cơ X và Y (MX < MY). Bằng một phản ứng có thể chuyển hoá X thành Y. Chất Z không thể là.

 • 12

  Số đồng phân cấu tạo là este ứng với công thức phân tử C4H8O2

 • 13

  Chọn nhận xét đúng:

 • 14

  Tổng số hợp chất hữu cơ no, đơn chức, mạch hở, có cùng công thức phân tử C5H10O2, phản ứng được với dung dịch NaOH nhưng không có phản ứng tráng bạc là:

 • 15

  Trắc nghiệm Hóa học 12

 • 16

  Este đơn chức X có tỉ khối hơi so với CH4 là 6,25. Cho 20 gam X tác dụng với 300 ml dung dịch KOH 1M (đun nóng). Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được 28 gam chất rắn khan. Công thức cấu tạo của X là

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
14 14.166
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Môn Hóa học lớp 12 Xem thêm