Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Trắc nghiệm Hóa 12 bài 1

Trắc nghiệm Hóa 12 bài 1 có đáp án

Trắc nghiệm Hóa 12 bài 1 gồm các câu hỏi lý thuyết kết hợp bài tập vận dụng nhằm hỗ trợ học sinh ôn luyện môn Hóa 12 tại nhà, chuẩn bị cho các bài kiểm tra trong chương trình học lớp 12.

Mời bạn đọc cùng tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 12 để có thêm tài liệu học tập nhé

Bài tập trắc nghiệm Hóa học 12 có đáp án được đội ngũ giáo viên VnDoc biên soạn theo nội dung trọng tâm của từng bài học thuộc chương trình SGK môn Hóa 12, giúp học sinh ôn luyện tại nhà và làm quen kỹ năng làm bài trắc nghiệm.

Bạn cần đăng ký tài khoản VnDoc Pro để làm bài trắc nghiệm này! Tìm hiểu thêm
 • Câu 1.

  Este mạch hở có công thức tổng quát là?

 • Câu 2.

  Công thức tổng quát của este tạo bởi một axit cacboxylic và một ancol là?

 • Câu 3.

  Este no, đơn chức, mạch hở có công thức tổng quát là?

 • Câu 4.

  Este no, đơn chức, đơn vòng có công thức tổng quát là?

 • Câu 5.

  Công thức phân tử tổng quát của este tạo bởi ancol no, đơn chức và axit cacboxylic không no, có một liên kết đôi C=C, đơn chức là?

  Hướng dẫn giải chi tiết

  Theo đề bài, este được tạo bởi ancol no, đơn chức mạch hở và axit không no có 1 liên kết đôi C=C, đơn chức, mạch hở nên este là este đơn chức, có chứa 2 liên kết π (1π trong nhóm COO và 1π của C=C)

  => Công thức este là CnH2n-2O2

 • Câu 6.

  Este tạo bởi axit no đơn chức, mạch hở và ancol no 2 chức, mạch hở có công thức tổng quát là?

 • Câu 7.

  Công thức phân tử tổng quát của este tạo bởi ancol no, 2 chức và axit cacboxylic không no, có một liên kết đôi C=C, đơn chức là?

 • Câu 8.

  Công thức phân tử tổng quát của este tạo bởi ancol no 2 chức và axit cacboxylic thuộc dãy đồng đẳng của axit benzoic là?

 • Câu 9.

  C3H6O2 có bao nhiêu đồng phân đơn chức mạch hở?

  Hướng dẫn giải chi tiết
  Các đồng phân thoả mãn là: HCOOC2H 5, CH3COOCH3, C2H5COOH. 
 • Câu 10.

  C4H8O2 có bao nhiêu đồng phân este?

  Hướng dẫn giải chi tiết

  Vậy este là este no, đơn chức, mạch hở

  Các công thức cấu tạo là:

  HCOOCH2CH2CH3

  HCOOCH(CH3)-CH3

  CH3COOCH2CH3

  CH3CH2COOCH3

  Vậy có tất cả 4 đồng phân este ứng với công thức phân tử C4H8O2

 • Câu 11.

  Thủy phân este Z trong môi trường axit thu được hai chất hữu cơ X và Y (MX < MY). Bằng một phản ứng có thể chuyển hoá X thành Y. Chất Z không thể là

  Hướng dẫn giải chi tiết

  A. CH3COOCH3: X là: CH3OH; Y là CH3COOH

  CH3OH + CO \overset{xt,t^{o} }{\rightarrow} CH3COOH

  B. CH­3CH2COOCH3; X là CH3OH ; Y là CH3CH2COOH

  Từ X không thể chuyển sang Y

  C. CH3COOC2H5; X là C2H5OH; Y là CH3COOH

  C2H5OH + O2 \overset{men\; giấm }{\rightarrow}CH3COOH + H2O

  D. CH3COOCH=CH2 ; X là CH3CHO; Y là CH3COOH

  2CH3CHO + O2 \overset{Mn^{2+} }{\rightarrow} 2CH3COOH

 • Câu 12.

  Số đồng phân cấu tạo là este ứng với công thức phân tử C4H8O2

 • Câu 13.

  Chọn nhận xét đúng:

 • Câu 14.

  Tổng số hợp chất hữu cơ no, đơn chức, mạch hở, có cùng công thức phân tử C5H10O2, phản ứng được với dung dịch NaOH nhưng không có phản ứng tráng bạc là:

 • Câu 15.

  Trắc nghiệm Hóa học 12

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Chia sẻ, đánh giá bài viết
21
Sắp xếp theo

  Trắc nghiệm Hóa 12

  Xem thêm