Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Bài tập trắc nghiệm hóa 12 bài 3

Trắc nghiệm Hóa 12 bài 3 có đáp án

Trắc nghiệm Hóa 12 bài 3 có đáp án, hỗ trợ học sinh ôn luyện môn Hóa 12 tại nhà hiệu quả, chuẩn bị cho các bài kiểm tra trong chương trình học lớp 12.

Mời bạn đọc cùng tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 12 để có thêm tài liệu học tập nhé

Hóa học 12: Khái niệm về xà phòng và chất giặt rửa tổng hợp có đáp án được đội ngũ giáo viên VnDoc biên soạn bám sát nội dung chính chương trình SGK môn Hóa 12, giúp học sinh ôn luyện tại nhà và làm quen kỹ năng làm bài trắc nghiệm.

Bạn cần đăng ký tài khoản VnDoc Pro để làm bài trắc nghiệm này! Tìm hiểu thêm
 • 1
  Để xà phòng hóa hoàn 1,51 gam một chất béo cần dùng 45ml dung dịch KOH 0,1 M. Chỉ số xà phòng hóa chất béo là:
 • 2
  Để xà phòng hoá hoàn toàn 50 gam chất béo có chỉ số axit là 7 cần 0,16 mol NaOH. Tính khối lượng glixerol thu được?
 • 3
  Chọn khái niệm đúng:
 • 4
  Thuỷ phân este X trong môi trường axit thu được hai chất hữu cơ Y và Z. Oxi I hoá Y tạo ra sản phẩm là Z. Chất X không thể là
 • 5

  Chất nào sau đây khi tác dụng với dung dịch NaOH cho sản phẩm là 1 muối hữu cơ và 2 ancol?

 • 6

  Hai chất hữu cơ X và Y đều có khối lượng phân tử bằng 60. Chất X có khả năng phản ứng với Na, NaOH và Na2CO3. Chất Y phản ứng được với dung dịch NaOH (đun nóng) nhưng không phản ứng với Na. CTCT của X và Y lần

 • 7

  Đốt cháy hoàn toàn a gam triglixerit X. Cần vừa đủ 4,83 mol O2, thu được 3,42 mol CO2 và 3,18 mol H2O. Mặt khác, cho a gam X phản ứng vừa đủ với dung dịch NaOH, thu được b gam muối. Giá trị của b là

 • 8
  Một loại mỡ chứa 50% olein, 30% panmitin và 20% stearin. Tính khối lượng xà phòng điều chế từ 100kg loại mỡ trên
 • 9
  Nguyên nhân nào làm cho bồ kết có khả năng giặt rửa:
 • 10
  Đun nóng 4,45 kg chất béo (tristearin ) có chứa 20% tạp chất với dung dịch NaOH. Khối lượng glixerol thu được là bao nhiêu?
 • 11

  Hợp chất nào dưới đây được sử dụng làm xà phòng?

 • 12

  Không nên dùng xà phòng khi giặt rửa với nước cứng vì

 • 13

  Cho các phát biểu sau

  (1) Chất giặt rửa tổng hợp có thể dùng để giặt rửa cả trong nước cứng

  (2) Các triglixerit đều có phản ứng cộng hiđro

  (3) Phản ứng thuỷ phân chất béo trong môi trường kiềm là phản ứng một chiều

  (4) Có thể dùng nước và quỳ tím để phân biệt các chất lỏng Glixerol, axit fomic, trioleatglixerol

  Số phát biểu đúng là:

 • 14

  Để thử tính tan của chất béo, người ta lấy mỗi lọ 5ml dầu ăn rồi lần lượt nhỏ vào 2 ống nghiệm a và b hai chất lỏng. Hiện tượng thí nghiệm như sau: ống nghiệm a và b có thể chứa chất nào sau đây.

  Trắc nghiệm Hóa học 12

 • 15

  Cho các phát biểu sau:

  (a) Este là những hợp chất hữu cơ đơn chức có chứa nhóm cacboxylat.

  (b) Chất béo là trieste của glixerol với axit monocacboxylic no hoặc không no.

  (c) Xà phòng là hỗn hợp muối natri hoặc kali của axit ađipic.

  (d) Ancol là hợp chất hữu cơ có nhóm OH liên kết trực tiếp với nguyên tử cacbon no.

  Số phát biểu không đúng là:

 • 16

  Số đồng phân của hợp chất hữu cơ có CTPT C3H6O2 có thể tác đụng được với dung dịch NaOH nhưng không tác dụng được với kim loại Na là

 • 17

  Chất nào sau đây có nhiệt độ sôi thấp nhất?

 • 18
  Chất nào sau đây khi thuỷ phân trong môi trường axit tạo thành sản phẩm có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc ?
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Chia sẻ, đánh giá bài viết
1
Sắp xếp theo

  Trắc nghiệm Hóa 12

  Xem thêm