Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Trắc nghiệm Hóa học lớp 12 chương 2 - Cacbohidrat (Phần 2)

Câu hỏi trắc nghiệm cacbohidrat

Trắc nghiệm Hóa học lớp 12 chương 2 - Cacbohidrat (Phần 2) với các câu hỏi lý thuyết kết hợp bài tập vận dụng giúp học sinh không chỉ được ôn lại kiến thức đã học trên lớp, mà còn tự rèn luyện và nâng cao khả năng trong quá trình tự học tại nhà. Chúc các bạn ghi được điểm số cao!

Trắc nghiệm Hóa học lớp 12 chương 2 - Cacbohidrat (Phần 1)

Trắc nghiệm Hóa học lớp 12 chương 2 - Cacbohidrat (Phần 3)

Bạn cần đăng ký tài khoản VnDoc Pro để làm bài trắc nghiệm này! Tìm hiểu thêm
 • 1
  Saccarozo và fructozo đều thuộc loại :
 • 2
  Glucozo và mantozo đều không thuộc loại:
 • 3
  Loại thực phẩm không chứa nhiều saccaroz là :
 • 4
  Chất không tan trong nước lạnh là :
 • 5
  Cho chất X vào dung dịch AgNO3/NH3 đun nóng, không thấy xảy ra phản ứng tráng gương. Chất X có thể là chất nào trong các chất dưới đây?
 • 6
  Chất không tham gia phản ứng thủy phân là :
 • 7
  Chất lỏng hòa tan được xenluloz là:
 • 8
  Cho sơ đồ chuyển hóa sau: Tinh bột → X → Y → Axit axetic. X và Y lần lượt là:
 • 9
  Nhóm mà tấtcả các chất đều tác dụng được với nước khi cómặt xúc tác trong điều kiện thích hợi là:
 • 10
 • 11
  Các chất: glucozo, fomandehit, axetandehit, metylfomiat; đều có nhóm –CHO trong phân tử. Nhưng trong thực tế để tráng gương, người ta chỉ dùng một trong các chất trên, đó là chất nào?
 • 12
 • 13
  Cần bao nhiêu gam saccarozo để pha thành 500ml dung dịch 1M?
 • 14
  Khi đốt cháy một loại gluxit, người ta thu được khối lượng nước và CO2 theo tỉ lệ 33: 88. Công thức phân tử của gluxit là một trong các chất nào sau đây:
 • 15
  Thông thường nước mía chứa 13% saccarozo. Nếu tinh chế 1 tấn nước mía trên thì lượng saccarozo thu được là bao nhiêu? ( hiệu suất là 80%).
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Chia sẻ, đánh giá bài viết
3
Sắp xếp theo

  Trắc nghiệm Hóa 12

  Xem thêm