Trắc nghiệm Hóa học lớp 12 chương 2 - Cacbohidrat (Phần 3)

Câu hỏi trắc nghiệm cacbohidrat

VnDoc xin giới thiệu tới các bạn Trắc nghiệm Hóa học lớp 12 chương 2 - Cacbohidrat (Phần 3) với nhiều câu hỏi bổ ích được biên soạn kỹ lưỡng, giúp học sinh không chỉ ôn luyện lại lý thuyết được học trên lớp mà còn làm quen với các dạng bài tập vận dụng khác nhau tại nhà.

Trắc nghiệm Hóa học lớp 12 chương 2 - Cacbohidrat (Phần 2)

 • 1
  Cacbohidrat Z tham gia chuyển hóa: Z dd xanh lam kết tủa đỏ gạch. Vậy Z không thể là chất nào trong các chất cho dưới đây?
 • 2
  Câu khẳng định nào sau đây đúng?
 • 3
  Lý do nào sau đây là hợp lý nhất được dùng để so sánh cấu tạo của glucoz và fructoz?
 • 4
  Điền cụm từ thích hợp vào khoảng trống ……trong câu sau đây : Saccarozo và mantozo có thành phần phân tử giống nhau , nhưng cấu tạo phân tử khác nhau nên là ……….của nhau .
 • 5
  Điền cụm từ thích hợp vào khoảng trống ……..trong câu sau : Cấu tạo mạch phân tử của tinh bột gồm 2 thành phần là ……….và ………..
 • 6
  Chọn một phương án đúng để điền từ hoặc cụm từ vào chổ trống của các câu sau đây : Tương tự tinh bột, xenlulozo không có phản ứng ..(1)…, có phản ứng …(2)… trong dung dịch axit thành …(3)…. (1) (2) (3) là
 • 7
  Xenluloz không phản ứng với tác nhân nào dưới đây?
 • 8
  Chất không tan trong nước lạnh là:
 • 9
  Cho m gam tinh bột len men thành ancol etylic với hiệu suất 81%. Toàn bộ lượng khí sinh ra được hấp thụ hoàn toàn vào dung dịch Ca(OH)2 lấy dư, thu được 75g kết tủa. Giá trị của m là:
 • 10
  Xenlulozo trinitrat được điều chế từ xenlulozo và axit nitric đặc có xúc tác là axit sunfuric đặc, nóng. Để có 29,7kg xenlulozo trinitrat, cần dùng dung dịch chứa m kg axit nitric ( H%=90%). Giá trị của m là:
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
3 888
Sắp xếp theo

  Trắc nghiệm Hóa 12

  Xem thêm