Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Trắc nghiệm Hóa 12 Bài 13

Trắc nghiệm Hóa 12 Bài 13 Đại cương về polime

VnDoc.com xin gửi tới bạn đọc bài viết Trắc nghiệm Hóa 12 Bài 13 Đại cương về polime. Bài viết được tổng hợp gồm có 15 câu hỏi trắc nghiệm Hóa 12 có đáp án kèm theo, giúp bạn đọc trau dồi được nội dung kiến thức của bài học. Mời các bạn cùng làm bài test dưới đây nhé.

Bạn cần đăng ký tài khoản VnDoc Pro để làm bài trắc nghiệm này! Tìm hiểu thêm
 • Câu 1:

  Trong 1 kg gạo chứa 81% tinh bột có bao nhiêu mắt xích?

 • Câu 2:

  Chất nào sau đây khống có khả năng tham gia phản ứng trùng hợp?

 • Câu 3:

  Tại sao tơ poliamit lại kém bền về mặt hóa học:

 • Câu 4:

  Polime nào sau đây được tổng họp bằng phản ứng trùng ngưng?

 • Câu 5:

  Khi clo hóa PVC thu được tơ clorin chứa 66,18% clo. Số mắt xích trung bình tác dụng với 1 phân tử clo là

 • Câu 6:

  PVC là chất rắn vô định hình, cách điện tốt, bền với axit, được dùng làm vật liệu cách điện, ống dẫn nước, vải che mưa,... PVC được tổng họp trực tiếp từ monome nào sau đây?

 • Câu 7:

  Polime có công thức: (CH2-CH(CH3) )nlà sản phẩm của quá trình trùng hợp monome nào sau đây?

 • Câu 8:

  Polime nào dưới đây có cùng cấu trúc mạch polime với nhựa bakelit?

 • Câu 9:

  Dãy nào sau đây gồm các chất đều có khả năng tham gia phản ứng trùng hợp?

 • Câu 10:

  Trùng hợp m tấn etilen thu được 1 tấn polietilen (PE) với hiệu suất phản ứng bằng 80%. Giá trị của m là

 • Câu 11:

  Quá trình kết hợp nhiều phân tử nhỏ (monome) thành phân tử lớn (polime) đồng thời giải phóng những phân tử nhỏ khác (thí dụ H2O) được gọi là phản ứng

 • Câu 12:

  Khối lượng của một đoạn mạch tơ nilon-6,6 là 27346 đvC và của một đoạn mạch tơ capron là 17176 đvC. Số lượng mắt xích trong đoạn mạch nilon-6,6 và capron nêu trên lần lượt là

 • Câu 13:

  Số mắt xích cấu trúc lặp lại trong phân tử polime được gọi là:

 • Câu 14:

  Trong số các polime sau : nhựa bakelit (1) ; polietilen (2); tơ capron (3); poli(vinyl clorua) (4); xenlulozơ (5). Chất thuộc loại polime tổng hợp là

 • Câu 15:

  Phát biểu nào sau đây đúng?

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Chia sẻ, đánh giá bài viết
1
Sắp xếp theo

  Trắc nghiệm Hóa 12

  Xem thêm