Trắc nghiệm Hóa 12 Bài 38

Trắc nghiệm Hóa 12 Bài 38 Luyện tập Tính chất hóa học của crom, đồng và hợp chất của chúng

Trắc nghiệm Hóa 12 Bài 38 Luyện tập Tính chất hóa học của crom, đồng và hợp chất của chúng được VnDoc.com tổng hợp và xin gửi tới bạn đọc.

Trắc nghiệm Hóa 12 Bài 38 Luyện tập Tính chất hóa học của crom, đồng và hợp chất của chúng được VnDoc.com tổng hợp gồm có 15 câu hỏi trắc nghiệm và có đáp án. Mời các bạn cùng làm bài test dưới đây nhé.

 • Câu 1:

  Dãy kim loại bị thụ động trong axit HNO3 đặc, nguội là

 • Câu 2:

  Hòa tan hết 2,16 gam hỗn hợp Cr và Fe trong dung dịch HCl đun nóng thu được 896 ml khí ở đktc. Khối lượng crom ban đầu là

 • Câu 3:

  Nung hỗn hợp bột gồm 15,2 gam Cr2O3 và m gam Al ở nhiệt độ cao. Sau khi phản ứng hoàn toàn, thu được 23,3 gam hỗn hợp rắn X. Cho toàn bộ hỗn hợp X phản ứng với axit HCl dư thoát ra V lít khí (đktc). Giá trị của V là

 • Câu 4:

  Chất nào sau đây không lưỡng tính?

 • Câu 5:

  Khối lượng K2Cr2O7 cần dùng để oxi hoá hết 0,6 moi FeSO4 trong môi trường dung dịch H2SO4 loãng là:

 • Câu 6:

  Muốn điều chế 6,72 lít khí đo (đktc) thì khối lượng K2Cr2O7 tối thiều cần dùng đế tác dụng với dung dịch HCl đặc, dư là

 • Câu 7:

  Chọn phát biểu đúng về phản ứng của crom với phi kim.

 • Câu 8:
 • Câu 9:

  Phát biểu không đúng là

 • Câu 10:

  Trong các axit: (1) HNO3; (2) H2SO4; (3) HCl; (4) H2CrO4; (5) HBr; (6) HI thì axit có tính khử mạnh nhất là

 • Câu 11:

  Nung hỗn hợp bột gồm 15,2 gam Cr2O3 và m gam Al ở nhiệt độ cao đến khi phản ứng kết thúc, thu được 23,3 gam hỗn hợp rắn X. Cho toàn bộ X phản ứng với axit HCl dư thoát ra V lít khí (ở đktc). Giá trị của V là

 • Câu 12:

  Dung dịch FeSO4 làm mất màu dung dịch nào sau đây?

 • Câu 13:

  Cho một số phát biểu:

  (1) Cho NaOH dư vào dung dịch K2Cr2O7 thì dung dịch chuyển từ màu da cam sang màu vàng

  (2) Cho NaOH và Cl2 vào dung dịch CrCl2 thì dung dịch từ màu xanh chuyển thành màu vàng

  (3) Thêm từ từ đến dư dung dịch KOH vào dung dịch CrCl3 thấy có kết tủa vàng nâu, sau đó kết tủa lại tan.

  (4) Thên từ từ đến dư dung dịch HCl vào dung dịch Na[Cr(OH)4] thấy có kết tủa lục xám và sau đó kết tủa lại tan.

  Số câu phát biểu đúng là

 • Câu 14:

  Tổng các hệ số nguyên nhỏ nhất khi cân bằng phản ứng: K2Cr2O7 + FeSO4 + H2SO4 → X + Y + Z + T là

 • Câu 15:

  Đốt cháy hoàn toàn bột crom trong oxi (dư) thu được 4,56 gam một oxit (duy nhất). Khối lượng crom bị đốt cháy là

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
1 7
Sắp xếp theo

Trắc nghiệm Hóa 12

Xem thêm