Bài tập Hóa học lớp 12: Đồng phân, danh pháp của ancol và phenol

Đồng phân, danh pháp của ancol và phenol

Mời các bạn cùng làm Bài tập môn Hóa học lớp 12: Đồng phân, danh pháp của ancol và phenol do VnDoc sưu tầm, biên soạn với nhiều câu hỏi lý thuyết bổ ích kết hợp cùng bài tập vận dụng giúp học sinh dễ dàng ôn luyện tại nhà. Chúc các bạn ghi được điểm số cao!

Câu hỏi trắc nghiệm Hoá học lớp 12: Phi Kim

 • 1
  Số đồng phân cấu tạo có thể có của C4H8(OH)2.
 • 2
  CT tổng quát của một ancol A là CnHmOx. Xác định mối quan hệ của m, n để cho A là ancol no?
 • 3
  Một rược no Y có công thức đơn giản nhất là C2H5O. Y có CTPT là
 • 4
  Người ta nhận thấy khi đốt cháy các đồng đẳng của 1 loại ancol thì tỉ lệ n CO2 : n H2O tăng dần khi số cacbon của ancol tăng dần. Những ancol nào sau đây thỏa mãn nhận xét trên?
 • 5
  A là một ancol đơn chức không no, có chứa một liên kết đôi trong phân tử, mạch hở. Khi đốt cháy một thể tích hơi A thì thu được 4 thể tích khí CO2 (các thể tích đo trong cùng điều kiện về nhiệt độ và áp suất). A có thể ứng với bao nhiêu chất (bao nhiêu công thức cấu tạo) để phù hợp với giả thiết trên? (Cho biết nhóm –OH gắn vào C mang nối đôi không bền)
 • 6
  Nhiệt độ sôi, nhiệt độ nóng chảy, độ tan trong nước của ancol đều cao hơn so với hiđrocacbon, dẫn xuất halogen, ete có khối lượng phân tử tương đương hoặc có cùng số nguyên tử C là do
 • 7
  Tên gọi của ancol (CH3)2C=CH-CH2OH là
 • 8
  Có bao nhiêu ancol bậc 2 đồng phân có CTPT C5H12O?
 • 9
  Chất hữu cơ X mạch hở có CTPT C4H8O, có đồng phân cis, trans. X làm mất màu dung dịch Br2 và tác
  dụng với Na. CTCT của X là
 • 10
  Hợp chất hữu cơ A có CTPT là C4H10O có bao nhiêu đồng phân?
 • 11
  Có bao nhiêu hợp chất mạch hở là đồng phân cấu tạo của nhau, có phản ứng với Na, có cùng CTPT là C4H8O?
 • 12
 • 13
 • 14
  Cho biết có bao nhiêu đồng phân của ancol no, đơn chức, mạch hở từ C3 đến C5 khi tách nước chỉ tạo thành 1 anken?
 • 15
  X là hỗn hợp gồm 2 ancol đồng phân cùng CTPT C4H10O. Đun X với H2SO4 ở 170oC chỉ được một anken duy nhất. Vậy X gồm
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
1 259
Sắp xếp theo

Trắc nghiệm Hóa 12

Xem thêm