Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Trắc nghiệm Hóa 12 Chương 4

Trắc nghiệm Hóa 12 Chương 4 Polime và vật liệu polime

VnDoc.com xin gửi tới bạn đọc bài viết Trắc nghiệm Hóa 12 Chương 4 Polime và vật liệu polime. Mời các bạn cùng theo dõi bài viết dưới đây.

Trắc nghiệm Hóa 12 Chương 4 Polime và vật liệu polime được tổng hợp bộ câu hỏi trắc nghiệm hóa gồm có 15 câu hỏi trắc nghiệm có đáp án kèm theo. Bài viết giúp bạn đọc luyện tập nội dung về chương 4 Polime và vật liệu polime. Mời các bạn cùng làm bài test dưới đây nhé.

Bạn cần đăng ký tài khoản VnDoc Pro để làm bài trắc nghiệm này! Tìm hiểu thêm
 • Câu 1:

  Dãy nào sau đây gồm các polime nhân tạo?

 • Câu 2:

  Đun nóng fomandehit với phenol dư có axit làm xúc tác thu được polime có cấu trúc:

 • Câu 3:

  Khối lượng của một đoạn mạch tơ nilon-6,6 là 27346u và của một đoạn mạch tơ capron là 17176u. Số lượng mắt xích trong đoạn mạch nilon-6,6 và capron nêu trên lần lượt là

 • Câu 4:

  Nhận định đúng là:

 • Câu 5:

  Polime có cấu trúc mạng không gian (mạng lưới) là:

 • Câu 6:

  Cho các polime sau: cao su lưu hoá, poli vinylclorua, thuỷ tinh hữu cơ, glicogen, poloietilen, amilozo, nhựa rezol. Số polime có cấu trúc mạch polime không phân nhánh là:

 • Câu 7:

  Tơ nilon-6 thuộc loại:

 • Câu 8:

  Polime được trùng hợp từ etilen. Hỏi 280g polietilen đã được trùng hợp từ tối thiểu bao nhiêu phân tử etilen?

 • Câu 9:

  Chất nào dưới đây không tham gia phản ứng trùng hợp?

 • Câu 10:

  Trong các polime có cùng số mắt xích sau đây, polime nào có khối lượng phân tử lớn nhất?

 • Câu 11:

  Trùng hợp hoàn toàn 16,8 gam etilen thu được polietilen (PE). Số mắt xích -CH2−CH2- có trong lượng PE trên là

 • Câu 12:

  Trùng hợp m tấn etilen thu được 1 tấn polietilen (PE) với hiệu suất phản ứng bằng 80%. Giá trị của m là:

 • Câu 13:

  Trong số các loại to sau: tơ tằm, tơ visco, tơ nilon -6,6, tơ axetat, tơ capron, tơ enang; những loại tơ thuộc loại tơ nhân tạo là:

 • Câu 14:

  Nhựa phenol fomanđehit được tổng hợp bằng phương pháp đun nóng phenol với:

 • Câu 15:

  Trong số các polime sau: tơ nhện, xenlulozơ, sợi capron, nhựa phenol-fomanđehit, poliisopren, len lông cừu, poli (vinyl axetat). Số chất không bền, bị cắt mạch polime khi tiếp xúc với dung dịch kiềm là

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Chia sẻ, đánh giá bài viết
2
Sắp xếp theo

  Trắc nghiệm Hóa 12

  Xem thêm