Trắc nghiệm Hóa 12 Bài 40

Trắc nghiệm Hóa 12 Bài 40 Nhận biết một số ion trong dung dịch

VnDoc.com xin gửi tới bạn đọc bài viết Trắc nghiệm Hóa 12 Bài 40 Nhận biết một số ion trong dung dịch. Bài viết được tổng hợp bộ câu hỏi trắc nghiệm Hóa học lớp 12 giúp bạn đọc trau dồi được nội dung kiến thức của bài học. Mời các bạn cùng làm bài test dưới đây nhé.

 • Câu 1:

  Để tách riêng các ion Fe3+, Al3+, Cu2+ ra khỏi hỗn hợp thì có thể dùng các hóa chất nào sau đây?

 • Câu 2:

  Dung dịch chứa các ion sau: Na+, Ca2+, Mg2+, Ba2+, H+, Cl. Muốn loại bỏ được nhiều ion ra khỏi dung dịch (mà không đưa thêm ion mới vào) có thể cho tác dụng với chất nào sau đây?

 • Câu 3:

  Hòa tan 45,9 gam kim loại M bằng dung dịch HNO3 loãng thu được hỗn hợp khí gồm 0,3 mol N2O và 0,9 mol NO. Kim loại M là:

 • Câu 4:

  Dung dịch X chứa 5 loại ion Mg2+, Ba2+, Ca2+ và 0,2 mol Cl và 0,2 mol NO_{3}^{-}. Thêm dần V lít dung dịch K2CO3 1M vào dung dịch X đến khi được lượng kết tủa lớn nhất. V có giá trị là:

 • Câu 5:

  Cho một mẩu Na vào 100ml dung dịch HCl 1M, kết thúc thí nghiệm thu được 2,24 lít khí (ở đktc). Khối lượng Na đã dùng là:

 • Câu 6:

  Khi cho ion Fe2+ tác dụng với dung dịch kiềm sẽ có hiện tượng:

 • Câu 7:

  Trong các dung dịch sau: Ca(OH)2, BaCl2, Br2, H2SCa(OH)2, BaCl2, Br2, H2S. Số dung dịch có thể dùng để phân biệt được 2 khí CO2 VÀ SO2CO2 VÀ SO2 là:

 • Câu 8:

  Cho các dung dịch riêng biệt mất nhãn: NH4Cl, AlCl3, FeCl3, Na2SO4, (NH4)2SO4, KCl. Thuốc thử để nhận biết tất cả các dung dịch trên là:

 • Câu 9:

  Cần sử dụng hóa chất nào sau đây để phân biệt các dung dịch MgCl2, BaCl2, AlCl3

 • Câu 10:

  Có 4 lọ đựng các dung dịch không màu HCl, H2SO4, NaCl, Na2SO4. Thuốc thử nào cần dùng để nhận biết các dung dịch trên:

 • Câu 11:

  Để phân biệt 3 dung dịch riêng biệt NaCl, (NH4)2SO4, NH4Cl có thể dùng:

 • Câu 12:

  Cho các dung dịch AlCl3, ZnSO4, FeSO4. Dùng thuốc thử nào để phân biệt các dung dịch trên

 • Câu 13:

  Để chuẩn độ 20ml dung dịch hỗn hợp HCl 0,1M và HNO3 aM cần dùng 16,5 ml dung dịch hỗn hợp KOH 0,1M và Ba(OH)2 0,05M. Giá trị của a là:

 • Câu 14:

  Để phân biệt CO2 và SO2 cần dùng

 • Câu 15:

  Cho phản ứng sau: Ba2+ + SO_{4}^{2-} → BaSO4. Cho biết kết tủa được tạo ra có màu gì?

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
2 16
Sắp xếp theo

Trắc nghiệm Online

Xem thêm