Trắc nghiệm Hóa 12 Bài 27

Trắc nghiệm Hóa 12 Bài 27 Nhôm và hợp chất của nhôm

VnDoc.com xin gửi tới bạn đọc bài viết Trắc nghiệm Hóa 12 Bài 27 Nhôm và hợp chất của nhôm. Mời các bạn cùng theo dõi chi tiết bài viết dưới đây nhé.

Trắc nghiệm Hóa 12 Bài 27 Nhôm và hợp chất của nhôm giúp bạn đọc có thể trau dồi, luyện tập nội dung kiến thức của bài học. Bài viết được tổng hợp gồm có 15 câu hỏi trắc nghiệm có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng làm bài test dưới đây nhé.

 • Câu 1:

  Cho 2 dung dịch A và B. Dung dịch A chứa Al2(SO4)3, dung dịch B chứa KOH. Cho 150 ml hoặc 600 ml dung djch B vào 200 ml dung dịch A. Sau phản ứng hoàn toàn, lọc lấy kết tủa, nung đến khối lượng không đổi đều thu được 0,204 gam chất rắn. Nồng độ mol của dung dịch A là:

 • Câu 2:

  Những vật dụng bằng nhôm không bị gỉ khi để lâu trong không khí vì bề mặt của những vật dụng này có một lớp màng. Lớp màng này là?

 • Câu 3:

  Hiện tượng nào xảy ra khi cho từ từ đến dư dung dịch NaOH vào dung dịch AlCl3?

 • Câu 4:

  Hỗn hợp bột X gồm Al và Fe2O3. Nếu cho m gam hỗn hợp X tác dụng hết với dung dịch NaOH loãng thu được 5,376 lít H2 (đktc). Nếu nung nóng m gam hỗn hợp X để thực hiện hoàn toàn phản ứng nhiệt nhôm, thu được chắt rắn Y. Cho Y phản ứng vừa đủ với V mi dung dịch hỗn hợp HCl 1M và H2SO4 0,5M tạo 4,4352 lít H2 (đktc) Giá trị cua V là:

 • Câu 5:

  Thực hiện các thí nghiệm sau :

  (a) Cho từ từ NaOH đến dư vào dung dịch Al2(SO4)3,

  (b) Cho từ từ Al2(SO4)3 đến dư vào dung dịch NaOH,

  (c) Cho từ từ NH3 đến dư vào dung dịch Al2(SO4)3,

  (d) Cho từ từ Al2(SO4)3 đến dư vào dung dịch NH3.

  (e) Cho từ từ HCl đến dư vào dung dịch NaAlO2.

  (f) Cho từ từ NaAlO2 đến dư vào dung dịch HCl

  (g) Cho từ từ Al2(SO4)3 đến dư vào dung dịch NaAlO2

  Trong các thí nghiệm trên, số thí nghiệm xuất hiện kết tủa là

 • Câu 6:

  Dùng hóa chất nào sau đây để phân biệt Zn(NO3)2 và Al(NO3)3?

 • Câu 7:

  Cho các dung dịch AlCl3, NaAlO2, FeCl3 và các chất khí: NH3, CO2, HCl. Khi cho các dung dịch và các chất khí phản ứng với nhau từng đôi một thì số trường hợp xảy ra phản ứng là:

 • Câu 8:

  Cho một lá nhôm vào ống nghiệm chứa dung dịch Hg(NO3)2, thấy có một lớp thủy ngân bám trên bề mặt nhôm. Hiện tượng tiếp theo quan sát được là:

 • Câu 9:

  Hoà tan 7,584 gam một muối kép của nhôm sunfat có dạng phèn nhôm hoặc phèn chua vào nước ấm được dung dịch A. Đổ từ từ 300 ml dung dịch NaOH 0,18M vào dung dịch trên thì thấy có 0,78 gam kết tủa và không có khí thoát ra. Kim loại hoá trị I trong muối trên là:

 • Câu 10:

  Phát biểu nào sau đây không đúng?

 • Câu 11:

  Tại sao phèn chua có tác dụng làm trong nước?

 • Câu 12:

  Khi cho từ từ dung dịch HCl đến dư vào dung dịch Na[Al(OH)4] thì hiện tượng xảy ra là:

 • Câu 13:

  Cho 1,62 gam nhôm vào một dung dịch HNO3. Sau khi phản ứng hoàn toàn thấy khối lượng dung dịch tăng lên 1,62 gam. Cô cạn dung dịch này thu được m gam muối khan. Giá trị của m là:

 • Câu 14:

  Cho 100 ml dung dịch NaOH 3,5M tác dụng với 100 ml dung dịch AlCl3 1M. Kết thúc phản ứng, thu được 10 gam kết tủa. Tính m?

 • Câu 15:

  Cho các mô tả sau:

  1. Số oxi hóa bền là +3

  2. Có 3 electron hóa trị

  3. Bán kính nguyên tử nhỏ hơn Mg

  4. Là nguyên tố p

  5. Mạng lập phương tâm diện

  6. Có 3 lớp electron

  Số mô tả đúng với nhôm là:

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
1 58
Sắp xếp theo

Trắc nghiệm Hóa 12

Xem thêm