Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Câu hỏi trắc nghiệm Đại cương về hóa học hữu cơ - Phần 2

Trắc nghiệm Hóa học phần Hóa học hữu cơ

Mời các bạn cùng làm bài Câu hỏi trắc nghiệm Đại cương về hóa học hữu cơ - Phần 2 do VnDoc sưu tầm và biên soạn, với nhiều câu hỏi lý thuyết kết hợp cùng bài tập suy luận giúp bạn không chỉ nắm vững kiến thức được học mà còn vận dụng tốt vào nhiều dạng bài khác nhau.

Câu hỏi trắc nghiệm Đại cương về hóa học hữu cơ - Phần 1

Bạn cần đăng ký tài khoản VnDoc Pro để làm bài trắc nghiệm này! Tìm hiểu thêm
 • 1
  Đồng đẳng là hiện tượng các chất
 • 2
  Các chất CH3COOH và CH3CH2CH2COOH là
 • 3
  Đồng phân là hiện tượng các hợp chất khác nhau
 • 4
  Các chất CH3CH(CH3)COOH và CH3CH2CH2COOH là
 • 5
  Các chất CH3CH2COOCH3 và CH3CH2CH2COOH là
 • 6
  Để tách các chất rắn ra khỏi hỗn hợp có thể dùng phương pháp
 • 7
  Đồng phân cấu tạo gồm
 • 8
  Các chất đồng phân mạch cacbon của nhau
 • 9
 • 10
  Cho các chất CH4O, C2H6O,....Công thức chung của các chất trong dãy đồng đẳng của X là
 • 11
  Hợp chất hữu cơ X có phần trăm khối lượng C, H bằng 53,33%, 6,67 % còn lại là oxi. Tỉ khối hơi của X so với hiđro bằng 30. Công thức phân tử của X là
 • 12
 • 13
 • 14
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Chia sẻ, đánh giá bài viết
1
Sắp xếp theo

  Trắc nghiệm Hóa 12

  Xem thêm