Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Trắc nghiệm Hóa 12 Bài 11

Trắc nghiệm Hóa 12 Bài 11 Peptit và protein

VnDoc.com xin gửi tới bạn đọc bài viết Trắc nghiệm Hóa 12 Bài 11 Peptit và protein. Bài viết sẽ gửi tới bạn đọc các câu hỏi trắc nghiệm Hóa học 12 bài 11. Mời các bạn cùng theo dõi bài viết dưới đây.

Trắc nghiệm Hóa 12 Bài 11 Peptit và protein được tổng hợp gồm có 15 câu hỏi. Bài viết giúp bạn đọc trau dồi được nội dung kiến thức của bài học. Các bạn cùng làm bài test nhé.

VnDoc.com vừa gửi tới bạn đọc bài viết Trắc nghiệm Hóa 12 Bài 11 Peptit và protein. Hi vọng qua bài viết này bạn đọc có thêm tài liệu để học tập tốt hơn môn Hóa học lớp 12 nhé. Mời các bạn cùng tham khảo thêm Trắc nghiệm Hóa học 12, Toán lớp 12...

Bạn cần đăng ký tài khoản VnDoc Pro để làm bài trắc nghiệm này! Tìm hiểu thêm
 • Câu 1:

  Thực hiện phản ứng trùng ngưng hai amino axit glyxin và alanin thu được tối đa bao nhiêu đipeptit?

 • Câu 2:

  Chọn phát biểu đúng trong các phát biểu sau:

 • Câu 3:

  Peptit nào sau đây không có phản ứng màu biure?

 • Câu 4:

  Đipeptit mạch hở X và tripeptit mạch hở Y đều được tạo nên từ một aminoaxit (no, mạch hở, trong phân tử chứa một nhóm –NH2 và một nhóm –COOH). Đốt cháy hoàn toàn 0,15 mol Y, thu được khối lượng CO2 và H2O bằng 82,35 gam. Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol X, sản phẩm thu được cho lội từ từ qua nước vôi trong dư, tạo ra m gam kết tủa. Giá trị của m là:

 • Câu 5:

  Phát biểu nào sau đây sai?

 • Câu 6:

  Khi thủy phân hoàn toàn 500 gam protein X thì thu được 178 gam alanin. Nêu phân từ khối của X là 50 000 thì số mắt xích alanin trong phân tử X là

 • Câu 7:

  Cho các phát biểu sau:

  (a) Protein bị thủy phân khi đun nóng với dung dịch axit.

  (b) Tripeptit có khả năng tham gia phản ứng màu biure.

  (c) Trong phân tử Gly-Ala-Gly có chứa 3 liên kết peptit.

  (d) Hợp chất H2N − CH2 − CO − NH − CH2 − CH2 − COOH là đipeptit.

  Trong các phát biểu trên, số phát biểu đúng là

 • Câu 8:

  Khi nhỏ dung dịch axit nitric đặc vào dung dịch abumin, hiện tượng xảy ra và giải thích đúng là:

 • Câu 9:

  Đipeptit mạch hở X và tripeptit mạch hở Y đều được tạo nên từ một amino axit (no, mạch hở, trong phân từ chứa một nhóm -NH2 và một nhóm -COOH). Đốt cháy hoàn toàn 0,05 mol Y, thu được tổng khối lượng CO2 và H2O bằng 27,45 gam. Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol X, sản phẩm thu được cho lội từ từ qua nước vôi trong dư, tạo ra m gam kết tủa. Giá trị của m là:

 • Câu 10:

  Đun nóng chất H2N − CH2 − CONH − CH(CH3) − CONH − CH2 − COOH trong dung dịch HCl (dư), sau khi các phản ứng kết thúc thu được sản phẩm là

 • Câu 11:

  Đun nóng 14,6 gam Gly-Ala với lượng dư dung dịch HCl, thu được dung dịch chứa m gam muối. Giá trị của m là

 • Câu 12:

  Số đipeptit tối đa có thể tạo ra từ một hỗn hợp gồm alanin và glyxin là

 • Câu 13:

  Hỗn hợp X gồm chất Y (C2H8N2O4) và chất Z (C4H8N2O3); trong đó, Y là muối của axit đa chức, Z là đipeptit mạch hở. Cho 25,6 gam X tác dụng với dung dịch NaOH dư, đun nóng, thu được 0,2 mol khí. Mặt khác 25,6 gam X tác dụng với dung dịch HCl dư, thu được m gam chất hữu cơ. Giá trị của m là:

 • Câu 14:

  Số đồng phân cấu tạo của peptit có n mắt xích được tạo thành từ n amino axit khác nhau là

 • Câu 15:

  Thủy phân 21,9 gam Gly-Ala trong dung dịch NaOH dư thu được m gam muối. Giá trị của m là

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Chia sẻ, đánh giá bài viết
1
Sắp xếp theo

  Trắc nghiệm Hóa 12

  Xem thêm