Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Trắc nghiệm Hóa 12 Bài 22

Trắc nghiệm Hóa 12 Bài 22 Luyện tập: Tính chất của kim loại

VnDoc.com xin gửi tới bạn đọc bài Trắc nghiệm Hóa 12 Bài 22 Luyện tập: Tính chất của kim loại. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết dưới đây.

Trắc nghiệm Hóa 12 Bài 22 Luyện tập: Tính chất của kim loại được tổng hợp gồm có 15 câu hỏi trắc nghiệm hóa 12. Hi vọng qua bài viết này bạn đọc có thêm tài liệu học tập nhé. Mời các bạn cùng làm bài test dưới đây.

Bạn cần đăng ký tài khoản VnDoc Pro để làm bài trắc nghiệm này! Tìm hiểu thêm
 • Câu 1:

  Phát biểu nào sau đây không đúng?

 • Câu 2:

  Dung dịch H2SO4 loãng phản ứng được với tất cả các chất trong dãy nào sau đây?

 • Câu 3:

  Liên kết hóa học trong phân tử Br2 thuộc loại liên kết

 • Câu 4:

  Phát biểu nào sau đây không đúng?

 • Câu 5:

  Ở trạng thái cơ bản, nguyên tử của nguyên tố X có 4 electron ở lớp L (lớp thứ hai). Số proton có trong nguyên tử X là:

 • Câu 6:

  Thực hiện các thí nghiệm sau :

  1. Sục khí Cl2 vào dung dịch NaOH ở nhiệt độ thường

  2. Cho Fe3O4 vào dung dịch HCl loãng (dư)

  3. Cho Fe3O4 vào dung dịch H2SO4 đặc, nóng (dư)

  4. Hòa tan hết hỗn hợp Cu và Fe2O3 (có số mol bằng nhau) vào dung dịch H2SO4 loãng (dư)

  Trong các thí nghiệm trên, sau phản ứng, số thí nghiệm tạo ra hai muối là:

 • Câu 7:

  Sản phẩm thu được khi điện phân dung dịch KCl (điện cực trơ, màng ngăn xốp) là:

 • Câu 8:

  Phát biểu nào dưới đây không đúng?

 • Câu 9:

  Phát biểu nào sau đây không đúng?

 • Câu 10:

  Điện phân dung dịch gồm NaCl và HCl (điện cực trơ, màng ngăn xốp). Trong quá trình điện phân, so với dung dịch ban đầu, giá trị pH của dung dịch thu được:

 • Câu 11:

  Thuốc thử nào dưới đây phân biệt được khí O2 và khí O3 bằng phương pháp hóa học

 • Câu 12:

  Phát biểu nào sau đây không đúng?

 • Câu 13:

  Hòa tan hoàn toàn x mol Fe vào dung dịch chứa y mol FeCl3 và z mol HCl thu được dung dịch chỉ chứa một chất tan duy nhất. Biểu thức liên hệ giữa x, y và z là:

 • Câu 14:

  Số proton và số notron có trong một nguyên tử nhôm _{13}^{27}A lần lượt là:

 • Câu 15:

  Chất rắn X phản ứng với dung dịch HCl được dung dịch Y. Cho từ từ dung dịch NH3 đến dư vào dung dịch Y, ban đầu xuất hiện kết tủa xanh sau đó kết tủa tan thu được dung dịch màu xanh thẫm. Chất X là:

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Chia sẻ, đánh giá bài viết
1
Sắp xếp theo

  Trắc nghiệm Hóa 12

  Xem thêm