Trắc nghiệm Hóa 12 Bài 21

Trắc nghiệm Hóa 12 Bài 21 Điều chế kim loại

Trắc nghiệm Hóa 12 Bài 21 Điều chế kim loại được VnDoc.com sưu tầm và xin gửi tới bạn đọc tham khảo. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây nhé.

Trắc nghiệm Hóa 12 Bài 21 Điều chế kim loại được tổng hợp bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Hóa học 12 bao gồm 15 câu hỏi trắc nghiệm có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng làm bài test dưới đây nhé.

 • Câu 1:

  Điện phân dung dịch X chứa hỗn hợp các muối sau: NaCl, CuCl2, FeCl3, ZnCl2. Kim loại cuối cùng thoát ra ở catot trước khi khí thoát ra là:

 • Câu 2:

  Cho hơi nước qua than nóng đỏ thu được 2,24 lít hồn hợp khí X gồm CO2, CO và 112 (đo ở đktc). Dẫn X qua hổn hợp gồm CuO và Al2O3 dư nung nóng thu dược m gam chất rắn và hỗn hợp khí và hơi Y. Dẫn Y qua dung dịch Ca(OH)2 dư, lọc bỏ kết tủa thấy khối lượng dung dịch giảm 1,16 gam. Khối lượng kim loại có trong m là

 • Câu 3:

  Những kim loại nào sau đây có thể được điều chế từ oxít bằng phương pháp nhiệt luyện nhờ chất khử CO?

 • Câu 4:

  Cho các kim loại: Li, Na, Cu, Al, Fe, Cu, Ag, Pt. Bằng phương pháp điện phân có thể điều chế được bao nhiêu kim loại trong số các kim loại trên?

 • Câu 5:

  Dãy gồm các kim loại được điều chế trong công nghiệp bằng phương pháp điện phân hợp chất nóng chảy của chúng là:

 • Câu 6:

  Điện phân một dung dịch chứa đồng thời các cation Mg2+, Fe3+, Zn2+, Pb2+,  Ag+. Thứ tự các kim loại sinh ra ở catot lần lượt là

 • Câu 7:

  Để khử hoàn toàn 30 gam hỗn hợp gồm CuO, FeO, Fe3O4, Fe2O3, Fe, MgO cần dùng 5,6 lít khí CO (đktc). Khối lượng chất rắn thu được sau phản ứng là:

 • Câu 8:

  Trong công nghiệp Mg được điều chế bằng cách nào dưới đây?

 • Câu 9:

  Điện phân ( với điện cực Pt) 200ml dung dịch Cu(NO3)2 đến khi bắt đầu có khí thoát ra ở catot thì ngừng lại. Để yên dung dịch cho đến khi khối lượng catot không đổi , lúc đó khối lượng catot tăng thêm 3,2g so với lúc chưa điện phân . Nồng độ mol của dung dịch Cu(NO3)2 trước phản ứng là:

 • Câu 10:

  Một nhóm học sinh đã đề xuất các cách điều chế Ag từ AgNO3 như sau:

  (1) Cho kẽm tác dụng với dung dịch AgNO3.

  (2) Điện phân dung dịch AgNO3.

  (3) Cho dung dịch AgNO3 tác dụng với dung dịch NaOH sau đó thu lấy kết tủa đem nhiệt phân.

  (4) Nhiệt phân AgNO3.

  Trong các cách điều chế trên, có bao nhiêu cách có thể áp dụng để điều chế Ag từ AgNO3?

 • Câu 11:

  Cho các chất sau đây: NaOH, Na2CO3, NaCl, NaNO3 và Na2SO4. Có bao nhiêu chất điều chế được Na chỉ băng 1 phản ứng?

 • Câu 12:

  Trộn 0,54 gam bột nhôm với hỗn hợp gồm bột Fe2O3 và CuO rồi tiến hành phản ứng nhiệt nhôm thu được hỗn hợp A. Hòa tan hoàn toàn A trong dung dịch HNO3 thu được hỗn hợp khí gồm NO và NO2 có tỉ lệ số mol tương ứng là 1 : 3. Thể tích khí NO (ở đktc) là

 • Câu 13:

  Hai kim loại có thể được điều chế bằng phương pháp điện phân dung dịch là:

 • Cau 14:

  Trong quá trình điện phân dung dịch Pb(NO3)2 với các điện cực trơ, ion Pb2+ di chuyển về:

 • Câu 15:

  Điện phân dung dịch X chứa hỗn hợp các muối sau: CaCl2, FeCl3, ZnCl2, CuCl2. Ion đầu tiên bị khử ở catot là: 

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
1 121
Sắp xếp theo

Trắc nghiệm Hóa 12

Xem thêm