Trắc nghiệm Hóa 12 Bài 14

Trắc nghiệm Hóa 12 Bài 14 Vật liệu polime

Trắc nghiệm Hóa 12 Bài 14 Vật liệu polime được VnDoc.com tổng hợp và xin gửi tới bạn đọc cùng tham khảo. Mời các bạn cùng theo dõi bài trắc nghiệm Hóa 12 dưới đây nhé.

Trắc nghiệm Hóa 12 Bài 14 Vật liệu polime được tổng hợp gồm có 15 câu hỏi trắc nghiệm có đáp án kèm theo về vật liệu polime. Bài viết giúp bạn đọc luyện tập, trau dồi kiến thức bài học, mời bạn đọc cùng làm bài test dưới đây nhé.

Bạn cần đăng ký tài khoản VnDoc Pro để làm bài trắc nghiệm này! Tìm hiểu thêm
 • Câu 1:

  Loại tơ nào sau đây được điều chế bằng phản ứng trùng hợp?

 • Câu 2:

  Tơ được sản xuất từ xenlulozơ là:

 • Câu 3:

  Khi đốt cháy polime X chỉ thu được khí CO2 và hơi nước với tỉ lệ mol tương ứng là 1:1, X là polime nào dưới đây?

 • Câu 4:

  Tiến hành phản ứng đồng trùng hợp giữa stiren và buta-1,3-đien (butađien) , thu được polime X. Cứ 2,834 gam X phản ứng vừa hết với 1,731 gam Br2. Tỉ lệ số mắt xích (Butađien: stiren) trong loại polime trên là:

 • Câu 5:

  Một loại polime rất bền với nhiệt và axit, được tráng lên " chảo chống dính" là polime có tên gọi nào sau đây?

 • Câu 6:

  Một loại cao su Buna-S có phần trăm khối lượng cacbon là 90,225%; m gam cao su này cộng tối đa với 9,6 gam brom. Giá trị của m là:

 • Câu 7:

  Mệnh đề nào không chính xác:

 • Câu 8:

  Cao su Buna-S được điều chế bằng cách đồng trùng hợp

 • Câu 9:

  Một loại cao su lưu hóa chứa 1,714% lưu huỳnh. Hỏi cứ khoảng bao nhiêu mắt xích isopren có một cầu nối đíunfua -S-S- , giả thiết rằng S đã thay thế cho H ở nhóm metylen trong mạch cao su?

 • Câu 10:

  Tơ visco không thuộc loại:

 • Câu 11:

  Cứ 1.05 gam cao su buna-S phản ứng vừa hết 0,8 gam brom trong CCl4. Tỉ lệ mắt xích butađien và stiren trong cao su buna-S là:

 • Câu 12:

  Công thức phân tử của cao xu thiên nhiên:

 • Câu 13:

  Trong số các loại tơ sau: tơ lapsan, tơ tằm, tơ visco, tơ nilon-6,6, tơ axetat, tơ capron, tơ enang. Có bao nhiêu chất thuộc loại tơ bản tổng hợp?

 • Câu 14:

  Khối lượng phân tử của 1 loại tơ capron bằng 16950 đvC, của tơ enang bằng 21590 đvC. Số mắt xích trong công thức phân tử của mỗi loại tơ lần lượt là:

 • Câu 15:

  Cho các polime sau đây: tơ tằm, sợi bông, len lông cừu, tơ visco, tơ nilon-6, tơ axetat, tơ nitron. Những polime có nguồn gốc từ xenlulozơ là:

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
1 212
Sắp xếp theo

  Trắc nghiệm Hóa 12

  Xem thêm