Trắc nghiệm Hóa 12 Bài 12

Trắc nghiệm Hóa 12 Bài 12 Luyện tập cấu tạo và tính chất của amin, amino axit và protein

Trắc nghiệm Hóa 12 Bài 12 Luyện tập cấu tạo và tính chất của amin, amino axit và protein được VnDoc.com tổng hợp và xin gửi tới bạn đọc. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây nhé.

Trên đây VnDoc.com vừa gửi tới bạn đọc bài viết Trắc nghiệm Hóa 12 Bài 12 Luyện tập cấu tạo và tính chất của amin, amino axit và protein. Bài viết đã tổng hợp bộ câu hỏi trắc nghiệm Hóa học lớp 12. Hi vọng qua bài viết này bạn đọc có thêm tài liệu để học tập nhé. Mời các bạn cùng tham khảo thêm tài liệu học tập môn Toán lớp 12, Hóa học lớp 12...

 • Câu 1:

  Câu nào sau đây không đúng?

 • Câu 2:

  Các chất X, Y, Z có cùng CTPT C2H5O2N. X tác dụng được cả với HCl và Na2O. Y tác dụng được với H mới sinh tạo ra Y1. Y1 tác dụng với H2SO4 tạo ra muối Y2. Y2 tác dụng với NaOH tái tạo lại Y1. Z tác dụng với NaOH tạo ra một muối và khí NH3. CTCT đúng của X, Y, Z là:

 • Câu 3:

  Chọn mệnh đề đúng khi nói về liên kết peptit.

 • Câu 4:

  Hòa tan 30 gam glyxin trong 60 gam etanol rồi thêm từ từ 10 ml dung dịch H2SO4 đặc, sau đó nung nóng một thời gian. Để nguội, cho hỗn hợp vào nước lạnh, rồi trung hòa bằng NH3 dư thu được một sản phẩm hữu cơ có khối lượng 32,96 gam. Hiệu suất của phản ứng là:

 • Câu 5:

  Cho 3,0 gam hỗn hợp X gồm metylamin, trimetylamin phản ứng vừa đủ với 0,07 mol HCl, thu được m gam muối. Giá trị của m là

 • Câu 6:

  Đốt cháy hoàn toàn chất hữu cơ nào sau đây thu được sản phẩm có chứa N2?

 • Câu 7:

  Cho 24,25 gam muối H2NCH2COONa tác dụng hoàn toàn với dung dịch HCl (dư), thu được dung dịch X. Cô cạn toàn bộ dung dịch X, thu được m gam muối khan. Giá trị của m là:

 • Câu 8:

  Dung dịch nào sau đây làm phenolphtalein đổi màu?

 • Câu 9:

  Hỗn hợp X gồm 2 amino axit no (chi có nhóm chức -COOH và -NH2 trong phân tử), trong đó tì lệ mO : mN = 80 : 21. Để tác dụng vừa đủ với 7,66 gam hồn hợp X cần 60 ml dung dịch HCl 1M. Mặt khác, đốt cháy hòan toàn 7,66 gam hỗn hợp X cần 6,384 lít O2 (đktc). Dần toàn bộ sản phẩm cháy (CO2,H2O, và N2) vào nước vôi trong dư thì khối lượng kết tủa thu được là:

 • Câu 10:

  Phát biểu nào sau đây là sai?

 • Câu 11:

  Peptit có CTCT như sau: H2NCHCH3CONHCH2CONHCHCH(CH3)2COOH. Tên gọi đúng của peptit trên là

 • Câu 12:

  Sau khi đựng anilin, có thể chọn cách rửa nào sau đây để có dụng cụ thủy tinh sạch?

 • Câu 13:

  Cho amin X phản ứng với dung dịch HCl dư, thu được muối có phân tử khối bằng 95,5. Công thức của X là?

 • Câu 14:

  Tripeptit X có công thức sau: H2N – CH2 – CO – NH – CH(CH3) – CO – NH – CH(CH3) – COOH. Thủy phân hoàn toàn 0,1 mol X trong 400 ml dung dịch NaOH 1M. Khối lượng chất rắn thu được khi cô cạn dung dịch sau phản ứng là:

 • Câu 15:

  Thuỷ phân hết m gam tetrapeptit Ala-Ala-Ala-Ala (mạch hở) thu được hỗn hợp gồm 28,48 gam Ala, 32 gam Ala-Ala và 27,72 gam Ala-Ala-Ala. Giá trị của m là:

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
1 13
Sắp xếp theo

Trắc nghiệm Hóa 12

Xem thêm