Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Trắc nghiệm Hóa 12 Bài 28

Trắc nghiệm Hóa 12 Bài 28 Luyện tập: Tính chất của kim loại kiềm, kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ và hợp chất của chúng

Trắc nghiệm Hóa 12 Bài 28 Luyện tập: Tính chất của kim loại kiềm, kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ và hợp chất của chúng được VnDoc.com sưu tầm và xin gửi tới bạn đọc cùng tham khảo.

Trắc nghiệm Hóa 12 Bài 28 Luyện tập: Tính chất của kim loại kiềm, kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ và hợp chất của chúng được tổng hợp gồm có 15 câu hỏi trắc nghiệm có đáp án kèm theo. Qua bài viết này bạn đọc có thể trau dồi luyện tập được nội dung kiến thức của bài viết. Mời các bạn cùng làm bài test dưới đây nhé.

Bạn cần đăng ký tài khoản VnDoc Pro để làm bài trắc nghiệm này! Tìm hiểu thêm
 • Câu 1:

  Cation M+ có cấu hình electron ở phân lớp ngoài cùng là 2s22p6. M+ là cation nào sau đây?

 • Câu 2:

  Nồng độ phần trăm của dung dịch tạo thành khi hòa tan 39 g kali kim loại vào 362 g nước là kết quả sau đây?

 • Câu 3:

  Trong các muối sau, muối nào dễ bị nhiệt phân?

 • Câu 4:

  Nung 100 gam hỗn hợp gồm Na2CO3 và NaHCO3 cho đến khi khối lượng của hỗn hợp không đổi được 69 gam chất rắn. Xác định thành phần phần trăm khối lượng của mỗi chất trong hỗn hợp ban đầu:

 • Câu 5:

  Thu được kim loại Na khi:

 • Câu 6:

  Các kim loại phản ứng mạnh với nước ở nhiệt độ thường là:

 • Câu 7:

  Hòa tan 4,6 gam một kim loại kiềm vào nước thu được dung dịch X. Để trung hòa dung dịch X cần dùng 250 ml dung dịch HCl 0,8M. Đó là kim loại:

 • Câu 8:

  Trong các kim loại sau đây, kim loại mạnh nhất là:

 • Câu 9:

  Khi cho kim loại Ba vào dung dịch nào thì không xuất hiện kết tủa

 • Câu 10:

  Muốn làm mềm nước muối tạm thời ta có thể dùng chất nào?

 • Câu 11:

  Ta thu được dung dịch chỉ chứa natri hiđrocacbonat khi:

 • Câu 12:

  Kim loại kiềm là những nguyên tố

 • Câu 13:

  Nguyên tử của nguyên tố kali (Z=19) có phân lớp cuối cùng là:

 • Câu 14:

  Nước cứng là nước có chứa

 • Câu 15:

  Muối natri hiđrocacbonat có thể

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Chia sẻ, đánh giá bài viết
1
Sắp xếp theo

  Trắc nghiệm Hóa 12

  Xem thêm