Trắc nghiệm Hóa học lớp 12: Đại cương về Kim loại

Câu hỏi trắc nghiệm Hóa học lớp 12

Mời các bạn cùng làm bài Trắc nghiệm Hóa học lớp 12: Đại cương về Kim loại với nhiều câu hỏi bổ ích do VnDoc sưu tầm và biên soạn nhằm giúp học sinh nắm vững kiến thức được học trên lớp, có cơ hội vận dụng và luyện tập để nâng cao khả năng.

 • 1
  Cho các câu phát biểu về vị trí và cấu tạo của kim loại như sau:

  (I): Hầu hết các kim loại chỉ có từ 1e đến 3e lớp ngoài cùng.

  (II): Tất cả các nguyên tố nhóm B đều là kim loại.

  (III): Ở trạng thái rắn, đơn chất kim loại có cấu tạo tinh thể.

  (IV): Liên kết kim loại là liên kết được hình thành do sức hút tĩnh điện giữa các ion dương kim loại và lớp electron tự do. Những phát biểu nào đúng?
 • 2
  Mạng tinh thể kim loại gồm có?
 • 3
  So với nguyên tử phi kim cùng chu kì, nguyên tử kim loại?
 • 4
  Trong một nhóm A (phân nhóm chính), trừ nhóm VIIIA (phân nhóm chính nhóm VIII), theo chiều tăng của điện tích hạt nhân nguyên tử thì?
 • 5

  Chọn cấu hình electron của nguyên tử các nguyên tố kim loại:

  1) 1s22s22p63s2

  2) 1s22s22p63s33p4

  3) 1s22s22p63s23p63d64s2

  4) 1s22s22p5

  5) 1s22s22p63s23p64s1

  6) 1s22s22p63s23p3

 • 6

  Cấu hình của nguyên tử hay ion nào dưới đây được biểu diễn không đúng?

 • 7

  Cho cấu hình electron: 1s22s22p6. Dãy nào sau đây gồm các nguyên tử và ion có cấu hình electron như trên?

 • 8

  Cation R+ có cấu hình electron ở phân lớp ngoài cùng là 2p6. Nguyên tử R là?

 • 9

  Có 4 ion là Ca2+, Al3+, Fe2+, Fe3+. Ion có số electron ở lớp ngoài cùng nhiều nhất là?

 • 10

  Anion X- và cation Y2+ đều có cấu hình electron lớp ngoài cùng là 3s23p6. Vị trí của các nguyên tố trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học là:

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
1 1.851
Sắp xếp theo

  Trắc nghiệm Hóa 12

  Xem thêm