Trắc nghiệm Hóa 12 Bài 17

Trắc nghiệm Hóa 12 Bài 17 Vị trí của kim loại trong bảng tuần hoàn và cấu tạo của kim loại

Trắc nghiệm Hóa 12 Bài 17 Vị trí của kim loại trong bảng tuần hoàn và cấu tạo của kim loại được VnDoc.com tổng hợp và xin gửi tới bạn đọc. Mời các bạn cùng theo dõi bài viết dưới đây nhé.

Trắc nghiệm Hóa 12 Bài 17 Vị trí của kim loại trong bảng tuần hoàn và cấu tạo của kim loại được tổng hợp gồm có 12 câu hỏi trắc nghiệm Hóa 12 bài 17 có đáp án kèm theo. Hi vọng qua đây bạn đọc có thêm tài liệu để học tập nhé.

Bạn cần đăng ký tài khoản VnDoc Pro để làm bài trắc nghiệm này! Tìm hiểu thêm
 • Câu 1:

  Cho 27,3 gam hỗn hợp X gồm Zn, Fe và Cu tác dụng với 260 ml dung dịch CuCl₂ 1M, thu được 28,48 gam chất rắn Y và dung dịch Z. Cho toàn bộ Y tác dụng với HCl dư thu được 0,896 lít khí H₂ (đktc). Cho Z tác dụng với dung dịch NaOH dư, lọc lấy kết tủa nung trong không khí đến khối lượng không đổi thu được m gam chất rắn. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của M là:

 • Câu 2:

  Độ âm điện của các nguyên tố: Na, Mg, Al, Si. Xếp theo chiều tăng dần là:

 • Câu 3:

  Trộn 8,4 gam bột Fe với 3,6 gam lưu huỳnh rồi nung nóng ( trong điều kiện không có không khí) thu được hỗn hợp chất rắn M. Cho M tác dụng với lượng dư dung dịch HCl , giải phóng hỗn hợp khí X và còn lại một phần không tan G. Đốt cháy hoàn toàn X và G cần vừa đủ V lít O2 (đktc). Giá trị của V là:

 • Câu 4:

  Phát biểu nào sau đây là sai?

 • Câu 5:

  Đốt hỗn hợp gồm 0,4 mol Fe và 0,2 mol Cu trong bình đựng khí oxi, sau một thời gian thu được m gam chất rắn. Đem chất rắn này tác dụng với dung dịch HCl dư , sau phản ứng hoàn toàn có 3,36 lít (đktc) khí thoát ra và 6,4 gam kim loại không tan. Giá trị của m là:

 • Câu 6:

  X, Y là 2 muối cacbonat của kim loại nhóm IIA thuộc hai chu kì liên tiếp trong bảng tuần hoàn. Hoà tan 28,4 gam hỗn hợp X, Y bằng dung dịch HCl thu được 6,72 lít khí CO2 (đktc). Các kim loại nhóm IIA là:

 • Câu 7:

  Nhúng thanh kim loại R (hóa trị không đổi là hóa trị II) vào dung dịch chứa 0,4 mol HCl và 0,04 mol Cu(NO₃)₂. Sau khi phản ứng kết thúc thu được sản phẩm khử chỉ gồm NO và H₂. Lấy thanh kim loại R ra thấy khối lượng giảm 2,24 gam. Kim loại R là:

 • Câu 8:

  Hai kim loại đều phản ứng vớ dung dịch Cu(NO3)2 giải phóng kim loại Cu là:

 • Câu 9:

  Cho một luồng CO đi qua ống sứ đựng 20 gam bột CuO nung nóng. Sau một thời gian thây khối lượng chất rắn trong ống sứ còn lại 16,8 gam. Phằn trăm CuO đã bị khử là:

 • Câu 10:

  Để hòa tan hoàn toàn hỗn hợp gồm hai kim loại Cu và Zn ta có thể dùng một lượng dư dung dịch:

 • Câu 11:

  Kim loại nào sau đây dẫn điện tốt nhất:

 • Câu 12:

  Dụng cụ bằng vật liệu nào sau đây không nên dùng chứa dung dịch bazơ:

 • Câu 13:

  Cho các nguyên tố: 11Na,12Mg,13Al,19K. Dãy các nguyên tố nào sau đây được xếp theo chiều tính kim loại tăng dần:

 • Câu 14:

  Có 3 lọ không nhãn, mỗi lọ đựng một trong các chất rắn sau: Cu, Mg, Al. Thuốc thử để nhận biết 3 chất trên là:

 • Câu 15:

  Chọn mệnh đề đúng:

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
2 116
Sắp xếp theo

  Trắc nghiệm Hóa 12

  Xem thêm