Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Trắc nghiệm Hóa 12 Bài 34

Trắc nghiệm Hóa 12 Bài 34 Crom và hợp chất của crom

VnDoc.com xin gửi tới bạn đọc bài viết Trắc nghiệm Hóa 12 Bài 34 Crom và hợp chất của crom. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây nhé.

Trắc nghiệm Hóa 12 Bài 34 Crom và hợp chất của crom được tổng hợp gồm có 15 câu hỏi trắc nghiệm có đáp án kèm theo. Bài viết giúp bạn đọc trau dồi, nâng cao được kỹ năng làm bài tập trắc nghiệm. Mời các bạn cùng làm bài test dưới đây nhé.

Bạn cần đăng ký tài khoản VnDoc Pro để làm bài trắc nghiệm này! Tìm hiểu thêm
 • Câu 1:

  Chất nào saụ đây không có tính lưỡng tính?

 • Câu 2:

  Sản phẩm của phản ứng nào sau đây không đúng?

 • Câu 3:

  Để phân biệt các dung dịch riêng biệt: CrCl2, CuCl2, NH4Cl, CrCl3 và (NH4)2SO4 chỉ cần dùng một dung dịch thuốc thử là dung dịch

 • Câu 4:

  Tiến hành phản ứng nhiệt nhôm với một hỗn hợp gồm 8,1 gam Al và 15,2 gam Cr2O3, sau phản ứng thu được hẳn hợp X. Cho hỗn hợp X vào dung dịch NaOH dư, đun nóng thấy thoát ra 5,04 lít H2 (đktc). Khối lượng crom thu được là:

 • Câu 5:

  Cho 100,0 ml dung dịch NaOH 4,0 M vào 100,0 ml dung dịch CrCl3 thì thu được 10,3 gam kết tủa. Vậy nồng độ mol của dung dịch CrCl3 là:

 • Câu 6:

  Thêm 0,02 mol NaOH vào dung dịch chứa 0,01 mol CrCl2 rồi để trong không khí đến phản ứng hoàn toàn thì khối lượng kết tủa cuối cùng thu được là:

 • Câu 7:

  Số mol HCl và K2Cr2O7 tương ứng cần sử dụng đề điều chế 672ml khí Cl2 (đktc) là

 • Câu 8:

  Các số oxi hóa đặc trưng của crom là

 • Câu 9:

  Crom không phản ứng với chất nào sau đây?

 • Câu 10:

  Ứng dụng không hợp lí của crom là

 • Câu 11:

  So sánh không đúng là

 • Câu 12:

  Các kim loại nào sau đây luôn được bảo vệ trong môi trường không khí, nước nhờ lớp màng oxit?

 • Câu 13:

  Khi cho dung dịch NaOH vào dung dịch K2Cr2O7 thì:

 • Câu 14:

  Crom không phản ứng với chất nào sau đây?

 • Câu 15:

  Đốt cháy hoàn toàn bột crom trong oxi dư thu được 4,56 gam một oxit duy nhất. Khối lượng crom bị đốt cháy là

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
2 79
Sắp xếp theo

  Trắc nghiệm Hóa 12

  Xem thêm