Trắc nghiệm Hóa 12 Bài 31

Trắc nghiệm Hóa 12 Bài 31 Sắt

VnDoc.com xin gửi tới bạn đọc bài viết Trắc nghiệm Hóa 12 Bài 31 Sắt. Bài viết sẽ gửi tới bạn đọc bộ câu hỏi trắc nghiệm giúp bạn trau dồi nội dung kiến thức của bài học. Mời các bạn cùng tham khảo.

Trắc nghiệm Hóa 12 Bài 31 Sắt được tổng hợp gồm có 15 câu hỏi trắc nghiệm có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng làm bài dưới đây nhé.

 • Câu 1:

  Kim loại nào sau đây tác dụng với axit HCl loãng và khí clo không cho cùng loại muối clorua kim loại

 • Câu 2:

  Đun nóng hỗn hợp gồm 11,2 g sắt với 3,2 g lưu hùynh trong ống đậy kín. Hòa tan các chất thu được sau phản ứng bằng dung dịch HCl vừa đủ thì thể tích khí sinh ra (đkc) là:

 • Câu 3:

  Chất và ion nào chỉ có tính khử

 • Câu 4:

  Hòa tan 43,2 g hỗn hợp Fe và Fe2O3 bằng một lượng dung dịch HCl vừa đủ thu được 4,48 lít khí H2 (đktc). Thành phần % của Fe và Fe2O3 trong hỗn hợp ban đầu là:

 • Câu 5:

  Hòa tan hoàn toàn 5,6 g bột Fe trong dung dịch H2SO4 loãng dư thu được dung dịch A. Để phản ứng hết với muối Fe2+ trong dung dịch A cần dùng tối thiểu bao nhiêu gam KMnO4

 • Câu 6:

  Những kim lọai nào sau đây đẩy được sắt ra khỏi dung dịch sắt (II) sunfat và bạc ra khỏi bạc Nitrat:

 • Câu 7:

  Cho các kim loại: Fe, Ag, Cu và các dung dịch HCl, CuSO4, FeCl3; số cặp chất có thể phản ứng với nhau là:

 • Câu 8:

  Trong các phản ứng sau phản ứng nào không phải là phản ứng oxi hóa khử

 • Câu 9:

  Cho 2,24 gam bột Fe vào 100 ml dung dịch AgNO3 0,9M; khuấy đều đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn. Dung dịch sau phản ứng có

 • Câu 10:

  Cho một đinh sắt vào 20 ml dung dịch muối nitrat của kim loại X có nồng độ 0,1M. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, tất cả kim loại X tạo ra bám hết vào đinh sắt còn dư, thu được dung dịch D. Khối lượng dung dịch D giảm 0,16 gam so với dung dịch lúc đầu. Kim loại X là

 • Câu 11:

  Nung x mol Fe trong không khí một thời gian thu được 16,08 gam hỗn hợp H gồm 4 chất rắn gồm Fe và 3 oxit của nó. Hòa tan hết lượng hỗn hợp H trên bằng dung dịch HNO3 loãng, thu được 672 ml khí NO duy nhất (đktc). Trị số của x là

 • Câu 12:

  Dung dịch FeSO4 không làm mất màu dung dịch nào sau đây?

 • Câu 13:

  Dung dịch FeSO4 không làm mất màu dung dịch nào sau đây?

 • Câu 14:

  Cho m gam bột Fe vào 800 ml dung dịch hỗn hợp gồm Cu(NO3)2 0,2M và H2SO4 0,25M. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 0,6m gam hỗn hợp bột kim loại và V lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất của N+5, ở đktc). Giá trị của m và V lần lượt là:

 • Câu 15:

  Dãy các phi kim nào sau đây khi lấy dư tác dụng với Fe thì chỉ oxi hoá Fe thành Fe(III)?

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
1 19
Sắp xếp theo

Trắc nghiệm Hóa 12

Xem thêm