Câu hỏi trắc nghiệm Đại cương về hóa học hữu cơ - Phần 3

Trắc nghiệm Hóa học phần Hóa học hữu cơ

Câu hỏi trắc nghiệm Đại cương về hóa học hữu cơ - Phần 3 là tài liệu tham khảo hữu ích mà VnDoc muốn gửi đến các bạn học sinh trong quá trình học tập, không chỉ củng cố kiến thức đã học thông qua nhiều câu hỏi lý thuyết khác nhau mà còn rèn luyện khả năng giải quyết nhanh nhiều dạng bài tập.

Câu hỏi trắc nghiệm Đại cương về hóa học hữu cơ - Phần 2

 • 1
  Chất có công thức cấu tạo nào dưới đây là đồng phân của CH3CH2COOH?
 • 2
  Chất có công thức cấu tạo nào dưới đây là đồng đẳng của CH3CH2COOH?
 • 3
  Oxi hoá hoàn toàn 5,90 gam chất hữu cơ X chứa một nguyên tử nitơ trong phân tử thu được 8,10 gam nước, 6,72 lít khí CO2 và 1,12 lít khí nitơ (thể tích khí đo ở đktc). Công thức phân tử của X là
 • 4
  Đốt cháy hoàn toàn 3,70 gam chất hữu cơ X phân tử chứa C, H, O rồi dẫn sản phẩm cháy lần lượtqua bình (1) đựng axit H2SO4 đặc sau đó đi vào bình (2) đựng nước vôi trong (dư), thấy khối lượng dung dịch axit tăng 4,50 gam, trong bình (2) có 20,00 gam kết tủa. Ở cùng điều kiện, thể tích hơi của 3,70 gam X bằng thể tích của 1,40 gam khí nitơ. Công thức phân tử của X là
 • 5
  Hợp chất hữu cơ X có công thức đơn giản nhất là C2H4O. Tỉ khối hơi của X so với không khí xấp xỉ 3,03. Công thức phân tử của X là
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
1 418
Sắp xếp theo

  Trắc nghiệm Hóa 12

  Xem thêm