Trắc nghiệm Hóa 12 Chương 3

Trắc nghiệm Hóa 12 Chương 3 Amin - Amino axit- Protein

Trắc nghiệm Hóa 12 Chương 3 Amin - Amino axit- Protein được VnDoc.com tổng hợp và xin gửi tới bạn đọc. Mời các bạn cùng theo dõi chi tiết bài viết dưới đây nhé.

Trắc nghiệm Hóa 12 Chương 3 Amin - Amino axit- Protein được tổng hợp gồm có 15 câu hỏi trắc nghiệm, giúp bạn đọc trau dồi nội dung kiến thức bài học. Mời các bạn cùng làm bài trắc nghiệm hóa 12 dưới đây.

 • Câu 1:

  Đốt cháy hai amin no, đơn chức là đồng đẳng liên tiếp thu được 2,24 lít CO2 (đktc) và 3,6g H2O. Công thức của hai amin là

 • Câu 2:

  Thuỷ phân hoàn toàn 0,1 mol peptit A mạch hở (A tạo bởi các amino axit có 1 nhóm amino và 1 nhóm cacboxylic) bằng 1 lượng dung dịch NaOH gấp 3 lần lượng cần dùng. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được hỗn hợp chất rắn tăng so với khối lượng của A là 58,2 gam. Số liên kết peptit trong A là

 • Câu 3:

  Đốt cháy hoàn toàn 10,4 gam hai amin no, đơn chức, đồng đẳng liên tiếp nhau, thu được 11,2 lít khí CO2 (đktc). Hai amin có công thức phân tử là

 • Câu 4:

  Lấy 8,76 g một dipeptit X tạo ra từ glyxin và alanin cho tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl 1M. Thể tích dung dịch HCl tham gia phản ứng là

 • Câu 5:

  Một α- aminoaxit có công thức phân tử là C2H5NO2 khi đốt cháy 0,1 mol oligopeptit X tạo nên từ α- aminoaxit đó thì thu được 12,6 gam nước. Vậy X là

 • Câu 6:

  Công thức chung của amin no đơn chức, mạch hở là:

 • Câu 7:

  Số đồng phân bậc 2 có công thức phân tử C4H11N là

 • Câu 8:

  Các chất sau được sắp xếp theo thứ tự tính bazo tăng dần?

 • Câu 9:

  Hợp chất có công thức phân tử C3H9O2N. Số đồng phân có tính chất lưỡng tính (vừa tác dụng với dung dịch NaOH và tác dụng với dung dịch HCl) là

 • Câu 10:

  Từ 18kg glyxin NH2CH2COOH ta có thể tổng hợp đợc protein với hiệu suất 76% thì khối lượng protein thu được là

 • Câu 11:

  Cho 17,4 gam hỗn hợp 2 amin đơn chức bậc I có tỉ khối so với không khí bằng 2. Tác dụng với dung dịch FeCL3 dư thu được kết tủa, đem nung nóng kết tủa đến khối lượng không đổi được m gam chất rắn. Giá trị của m là:

 • Câu 12:

  Peptit nào sau đây không có phản ứng màu biure?

 • Câu 13:

  Cho 37,82 gam chất hữu cơ X có công thức phân tử là C3H12O3N2 tác dụng với 350ml dung dịch KOH 2M đun nóng, sau phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được một khí Y có khả năng làm xanh giấy quỳ tím ẩm và dung dịch Z. Cô cạn dung dịch Z thu được khối lượng chất rắn khan là

 • Câu 14:

  Cho các chất sau: axit glutamic, valin, lysin, alanin, trymetyllamin, anilin, metylamoni clorua, phenylamoni clorua. Số chất làm quỳ tím chuyển màu đỏ, màu xanh, không đổi màu lần lượt là

 • Câu 15:

  Hiện tượng xảy ra khi cho đồng (II) hiđroxit vào dung dịch lòng trắng trứng:

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
1 14
Sắp xếp theo

  Trắc nghiệm Hóa 12

  Xem thêm